Informace k přijímacímu řízení naleznete v Přijímací řízení.

iŠkola - vývěska
11.1.2016, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KROUŽEK ŘEŠITELŮ FO kat. E a F
akce pro žáky 3.A a 4.A
kdy ... každou středu
čas ... 7:05
místo ... učebna fyziky č. 364
Aktivita a kladné výsledky budou započítány do klasifikace fyziky.
ZAHÁJENÍ ve středu 13.1.2016.
8.12.2015, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŚ
kdy ... každé pondělí (mimo prázdnin)
čas ... 15:00 až 15:45 ... matematika
čas ... 15:45 až 16:00 ... český jazyk
ZAHÁJENÍ KURZU v pondělí 7.12.2015
zájemci se mohou ještě přihlásit na sekretariátu gymnázia
8.12.2015, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ ANGLIČTINY - pro děti školou povinné
kdy ... každé pondělí (mimo prázdnin)
čas ... 15:00 až 15:45
ZAHÁJENÍ KURZU v pondělí 14.12.2015
sraz na sekretariátu gymnázia (2. patro)
9.10.2015, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ NĚMČINY pro žáky gymnázia a ZŠ s rodilou mluvčí
kdy ... každé úterý (mimo prázdnin)
čas ... 15:15 až 16:00

Gymnázium Čelákovice

Gymnázium Čelákovice držitel evropské jazykové ceny LABEL.

label logo

Gymnázium Čelákovice je moderní střední škola s dvacetiletou tradicí s všeobecným zaměřením. V Čelákovicích nedaleko Prahy (vlakem 35 minut z Masarykova nádraží) můžete studovat v nižším nebo vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve čtyřletém gymnáziu. Škola se nachází v přístavbě zrekonstruované budovy v centru města.

Středočeský kraj

panorama uvod

Škola vede žáky k samostatnosti a k odpovědnosti za jejich život. Studenti mají velký prostor pro výběr volitelných předmětů (viz. učební plán), především ve 2 nejvyšších ročnících. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu, z nepovinných předmětů uveďme golf, basketbal, sportovní hry, výtvarný seminář a fotografování. Poskytujeme volný přístup k internetu, pro veřejnost pořádáme kurzy základů počítačovových dovedností. Naši pedagogové tradičně organizují okresní kola olympiád a soutěží (angličtina, němčina, chemie, fyzika, Pythagoriáda, Matematický klokan). Škola je zapojena do mezinárodních projektù (Německo, Belgie, Nizozemí). Každoročně vydáváme almanach, pořádáme maturitní plesy.

Naši absolventi studují na vysokých školách všech typù (přírodní vědy, medicína, právo, jazyky, technika, ekonomika, informatika), jsou mezi nimi i úspěšní herci, antropologové, učitelé, inženýři

V případě jakýchkoli otázek či nejasností neváhejte využít náš e-mail:  info@gymnacel.cz.

Jsem ráda, že jste navštívili naše stránky, a těším se na případné setkání přímo v naší škole.

Ing. Mgr. Lenka Pehrová, ředitelka školy

iŠkola.czOrganizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Přijímací zkoušky "Nanečisto"
přihláška


Den otevřených dveří
9. 2. 2016 od 9.00 do 16.00


Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“
Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii.


Čelákovická odysea 29. 9. 2015
Čelákovická odysea je tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia v Čelákovicích.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Příprava na zkoušky FCE
Pondělí: 17:30 - 18:30 hodin


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Zahájení školního roku 2015
fotografie


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Kurzy pro veřejnost
pro školní rok 2015/2016


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 7941K41 Gymnázium.


Výuka v kurzu přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia ve školním roce 2015/2016.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Kurzy pro žáky a veřejnost 2015/2016
Pro školní rok 2015/2016 nabízí Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KURZY PRO ŽÁKY A VEŘEJNOST již od 500Kč/pololeti


Zápis do kurzů Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia
ve školním roce 2015/2016


Krajské finále florbalu středních škol 2015
1. místo


Kurz Příprava na přijímací zkoušky
informace o termínech


Přihlášky do kurzů Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia


Prázdninový workshop - výtvarná výchova
Náš prázdninový workshop zaměřený na výtvarnou výchovu se setkal s mimořádně velkým ohlasem. Proto ho zopakujeme v srpnu.


Prezentace předmětů
Charakteristika vyučovaných předmětů


Blahopřejeme účastníkům našeho KURZU ANGLIČTINY
k získání CERTIFIKÁTU FCE.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 7941K41


Výstava Na Plátně
Výstava prací studentů Gymnázia


Volná místa do I. ročníku
Do I. ročníku čtyřletého gymnázia máme volná místa.


Využívání ICT ve výuce
prezentace


Soutěží i naši učitelé - Domino
Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil v roce 2013 již třetí ročník celostátní přehlídky digitálních výukových objektů Domino.


Projekt Comenius boří bariéry mezi školami i přes hranice
Mají děti a mládež možnost seznámit se včas s mezinárodním rozměrem dnešního života? Jaké by to asi bylo umožnit jim spolupráci s jejich vrstevníky z jiné země?


Důležitá informace
Vážení uchazeči o studium, prosíme, odevzdávejte zápisové lístky co nejdříve. Urychlíte tím přijímací proces.


Soutěž v anglickém jazyce
Jdeme z úspěchu do úspěchu. Blahopřejeme!!!


Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu
Kopřivnice 21. – 22. 3. 2013 Už podruhé za sebou se chlapci tercie a kvarty našeho gymnázia probojovali na Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu.


Ptačí budky
Z činnosti našeho přírodovědného kroužku "Mladý přírodovědec"


Naši florbalisti v Kopřivnici
Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu Kopřivnice 21. – 22. 3. 2013


Zeměpisná olympiáda
další velký úspěch - na prvním místě okresního kola se umístila naše žákyně


Vrátili jsme se z Francie
Na začátku února ve dnech 6. - 12., jsme se v rámci projektu Comenius vypravili do Francie.


Další úspěch v angličtině
V okresním kole Soutěže v anglickém jazyce mladších studentů...


Díky, mistře, Josefe Špačku
Ano. Jste od roku 2011 koncertní mistr České filharmonie, jste laureátem světových soutěží, vlastníte mistrovské housle atd., atd., …


Kvalifikační turnaj o postup do celostátního finále Orion Florbal Cup
vyhráli 21. 1. 2013 v Plzni studenti Gymnázia v Čelákovicích. Finále se koná v březnu 2013 v Kopřivnici.


Úspěch našeho studenta
Žák sexty A Mikuláš Matoušek byl nejúspěšnějším řešitelem soutěže Přírodovědný klokan.


Lidská práva v Poraji (PL) očima studentů
Dne 5. října jsme odstartovali na vlakovém nádraží v Čelákovicích naši 4. účast na mezinárodním setkání v rámci projektu Comenius 2011-2013.


Evropský sociální fond
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci


Projekt COMENIUS
Dne 29. září 2011 byl na Gymnáziu v Čelákovicích slavnostně zahájen multilaterální projekt COMENIUS. flag eu


Změny v přijímacím řízení na střední školy
Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás informovali o tom, že byla přijata novela školského zákona, která platí od 1. 1. 2012.


Interaktivní tabule
Díky našim sponzorům máme modernější výuku.

interaktivní tabule


Sponzoři
vzory darovacích smluv


Informace o projektu Žákovské jízdné zdarma
Pro nadcházející školní rok 2010/2011 přistoupil Středočeský kraj k modifikaci systému poskytování Zákovského jízdného zdarma.