Gymnázium Čelákovice


iŠkola - vývěska
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Matematika +
Vážení studenti,
připomínáme, že do 15. ledna probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR. Bližší informace o zkoušce naleznete na webových stránkách: novamaturita.cz.
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Pozdravy z lyžařského kurzu
Vyřizujeme zasněžené pozdravy z hor.
Pobyt se blíží ke konci. Žáci si užívají bohaté sněhové nadílky a mají za sebou instruktáž první pomoci, přednášku o mazání lyží, výlet na běžkách, večerní lyžování. Večery patří vedle kulturního programu rozborům z natáčení lyžařských výkonů. Dnes čeká žáky přednáška Horské záchranné služby. Žáci se vrací do Čelákovic v pátek 11.1.2019, předpokládaný příjezd ve 13:00 hod.
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Dějepisná olympiáda
Vážení studenti, okresní kolo dějepisné olympiády se koná dne 16.1.2019 v Říčanech.
Doprovod: Mgr. Kyselá
Všem účastníkům držíme palce!
Vedení školy.
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Lingvistická olympiáda - regionální kolo
Lingvistická olympiáda FF UK (Informativní zpráva / Administrátor)
Vážení studenti,
dne 21.1.2019 se koná regionální kolo Lingvistické olympiády. Organizuje: paní učitelka Josífková.
Všem postupujícím gratulujeme a pedagogům, kteří studenty svědomitě na olympiádu připravili, velmi děkujeme!
Vedení školy
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Nabídka zájezdu: NORMANDIE
Vážení rodiče, vážení žáci,
paní učitelka Slavík (vyučující FJ) organizuje zájezd do Francie. V centrální databázi je nabídka zájezdu. V případě zájmu napište email paní učitelce (slavik@gymnacel.cz) - jméno, příjmení, třída - do 31.1.2019. Zájemci budou následně informováni o způsobu placení zálohy atd.
Zájezd je nabízen všem žákům školy - studium FJ NENÍ podmínkou účasti.
10.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Nabídka pro studenty - barmanský kurz
Nabídka pro studenty - barmanský kurz základní (Informativní zpráva / Administrátor)
Vážení studenti, obracím se na Vás s nabídkou získání certifikátu barmanského kurzu.
Jednodenní základní kurz se bude konat 22.1.2019.
Maximální počet ve skupině: 15 zájemců
Kč 500/osobu
Místo konání: ISŠ Mladá Boleslav
Školitel: Petr Zavřel - barmanská škola
petrmiki123@seznam.cz
DOPRAVA: MIKROBUSEM TAM I ZPĚT
Základní kurz - prezentace, míchání nápojů a jejich správný servis (bez alkoholu).
Závěrečný test - podklad pro vydání certifikátu: Test jazykových schopností barmana v AJ - pan Zavřel předem zašle základní fráze. A namíchání vámi zvoleného nápoje a jeho správná prezentace.

Přihlašujte se emailem na cintlova@gymnacel.cz nebo osobně na sekretariátu.

Kurz je vhodný i pro nižší gymnázium - otestováno žáky primy a tercie na přehlídce škol v Nymburce. Reference Vám podají žáci z již proběhlého prosincového kurzu.
Kurz můžete využít nejen v běžném životě, ale i při brigádách, kdy zaměstnavateli můžete již při studiu nabídnout "přidanou hodnotu" oproti ostatním zájemcům o brigádu.
Ci.
29.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Matematický klokan - ocenění
Gratulujeme M.Fialovi, který získal 1. místo v soutěži Matematický klokan - kategorie kadet. Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní J. Jermanové a M. Drexlera, radního pro oblast regionálního rozvoje, dne 13.12.2018 v Kulturním centru Labuť, Říčany.
Děkujeme za reprezentaci školy a paní učitelce Ing. Gollové za kvalitní přípravu.
Vedení školy.
7.6.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Nová adresa
Počínaje dnem 5. 6. 2017, kdy byla předána zbývající část prostor gymnázia k rekonstrukci, naleznete sekretariát gymnázia na nové dočasné adrese: V Zátiší 546, Čelákovice.
Pro telefonický kontakt můžete nadále využívat čísla 326929011, 326994887.
(Pozn. další linky ústředny nebylo možné přesměrovat)
9.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ pro žáky současných 4. a 8. tříd základních škol
kdy ... každé pondělí (mimo prázdnin)
čas ... 15:00 až 16:30
předměty ... český jazyk, matematika
PRVNÍ LEKCE pondělí 29.5.2017
sraz ve vestibulu budovy školy
3.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017 - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Informace související s možností odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny na adrese:
http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html

Gymnázium Čelákovice držitel evropské jazykové ceny LABEL.

label logo

Gymnázium Čelákovice je moderní střední škola s dvacetiletou tradicí s všeobecným zaměřením. V Čelákovicích nedaleko Prahy (vlakem 35 minut z Masarykova nádraží) můžete studovat v nižším nebo vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve čtyřletém gymnáziu. Škola se nachází v přístavbě zrekonstruované budovy v centru města.

Středočeský kraj

panorama uvod

Škola vede žáky k samostatnosti a k odpovědnosti za jejich život. Studenti mají velký prostor pro výběr volitelných předmětů (viz. učební plán), především ve 2 nejvyšších ročnících. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu, z nepovinných předmětů uveďme golf, basketbal, sportovní hry, výtvarný seminář a fotografování. Poskytujeme volný přístup k internetu, pro veřejnost pořádáme kurzy základů počítačovových dovedností. Naši pedagogové tradičně organizují okresní kola olympiád a soutěží (angličtina, němčina, chemie, fyzika, Pythagoriáda, Matematický klokan). Škola je zapojena do mezinárodních projektù (Německo, Belgie, Nizozemí). Každoročně vydáváme almanach, pořádáme maturitní plesy.

Naši absolventi studují na vysokých školách všech typù (přírodní vědy, medicína, právo, jazyky, technika, ekonomika, informatika), jsou mezi nimi i úspěšní herci, antropologové, učitelé, inženýři

V případě jakýchkoli otázek či nejasností neváhejte využít náš e-mail:  info@gymnacel.cz.

Jsem ráda, že jste navštívili naše stránky, a těším se na případné setkání přímo v naší škole.

Ing. Mgr. Lenka Pehrová, ředitelka školy

iŠkola.czSchválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Školní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv