Gymnázium Čelákovice

Gymnázium Čelákovice držitel evropské jazykové ceny LABEL.

label logo

Gymnázium Čelákovice je moderní střední škola s dvacetiletou tradicí s všeobecným zaměřením. V Čelákovicích nedaleko Prahy (vlakem 35 minut z Masarykova nádraží) můžete studovat v nižším nebo vyšším stupni osmiletého gymnázia nebo ve čtyřletém gymnáziu. Škola se nachází v přístavbě zrekonstruované budovy v centru města.

Středočeský kraj

panorama uvod

Škola vede žáky k samostatnosti a k odpovědnosti za jejich život. Studenti mají velký prostor pro výběr volitelných předmětů (viz. učební plán), především ve 2 nejvyšších ročnících. Jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu, z nepovinných předmětů uveďme golf, basketbal, sportovní hry, výtvarný seminář a fotografování. Poskytujeme volný přístup k internetu, pro veřejnost pořádáme kurzy základů počítačovových dovedností. Naši pedagogové tradičně organizují okresní kola olympiád a soutěží (angličtina, němčina, chemie, fyzika, Pythagoriáda, Matematický klokan). Škola je zapojena do mezinárodních projektù (Německo, Belgie, Nizozemí). Každoročně vydáváme almanach, pořádáme maturitní plesy.

Naši absolventi studují na vysokých školách všech typù (přírodní vědy, medicína, právo, jazyky, technika, ekonomika, informatika), jsou mezi nimi i úspěšní herci, antropologové, učitelé, inženýři

V případě jakýchkoli otázek či nejasností neváhejte využít náš e-mail:  info@gymnacel.cz.

Jsem ráda, že jste navštívili naše stránky, a těším se na případné setkání přímo v naší škole.

Ing. Mgr. Lenka Pehrová, ředitelka školy

 

Nejnovější na nástěnce iŠkola.cz

03.12.2010 11:35Vážení dárci, (1/Administrátor)
vzory darovacích smluv ke stažení jsou uloženy v Centrální databázi. Děkujeme.
14.09.2010 11:45Sponzorům a přátelům školy: (1/Administrátor)
Vážení rodiče, pokud se další z Vás rozhodnou investovat do svých vlastních dětí v období vládních škrtů, informace o možnostech čtěte na našich webových stránkách.
16.04.2010 13:36Sdělení. (1/Administrátor)
Na četné dotazy rodičů a žáků školy sděluji, že škola nenakládá s prostředky RSGČ. Upozorňuji, že škola nevybírá žádné rodičovské příspěvky a nevydává žádná potvrzení o jejich přijetí (netýká se sponzoringu a sponzorských smluv).
Ing. Mgr. Lenka Pehrová, ředitelka školy

iŠkola.czZápis do kurzů Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia
ve školním roce 2015/2016


Přijímací zkoušky nanečisto 28. 2. 2015
výsledky


Krajské finále florbalu středních škol 2015
1. místo


Zkoušky nanečisto
28.2.2015, od 9.00


Den otevřených dveří
3. března 2015 od 9.00 - 16.00 hodin


Kurz Příprava na přijímací zkoušky
informace o termínech


Přihlášky do kurzů Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia


Čelákoviceká Odysea
tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia, 3. a 4. září


Stravování ve školním roce 2014/15
ve školním roce 2014-2015 se budeme všichni stravovat v budově CMC na náměstí 5. května v Čelákovicích.


Prázdninový workshop - výtvarná výchova
Náš prázdninový workshop zaměřený na výtvarnou výchovu se setkal s mimořádně velkým ohlasem. Proto ho zopakujeme v srpnu.


Kurzy pro veřejnost
Gymnázium v Čelákovicích, fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze, pro školní rok 2014/2015 nabízí kurzy


Prezentace předmětů
Charakteristika vyučovaných předmětů


Blahopřejeme účastníkům našeho KURZU ANGLIČTINY
k získání CERTIFIKÁTU FCE.


Letní prázdniny pro vaše děti
30.6. - 3.7. 2014, 9.00 - 13.30, plenér, batika, malba, grafika


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 7941K41


Výstava Na Plátně
Výstava prací studentů Gymnázia


Volná místa do I. ročníku
Do I. ročníku čtyřletého gymnázia máme volná místa.


Výtvarná soutěž
Nakresli, namaluj obrázek na téma slavnosti jara.


Využívání ICT ve výuce
prezentace


Soutěží i naši učitelé - Domino
Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil v roce 2013 již třetí ročník celostátní přehlídky digitálních výukových objektů Domino.


Projekt Comenius boří bariéry mezi školami i přes hranice
Mají děti a mládež možnost seznámit se včas s mezinárodním rozměrem dnešního života? Jaké by to asi bylo umožnit jim spolupráci s jejich vrstevníky z jiné země?


Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
Přihlášky ke stažení.


Důležitá informace
Vážení uchazeči o studium, prosíme, odevzdávejte zápisové lístky co nejdříve. Urychlíte tím přijímací proces.


Soutěž v anglickém jazyce
Jdeme z úspěchu do úspěchu. Blahopřejeme!!!


Krajské kolo Chemické olympiády
kategorie C, na PF UK v Praze. Naše škola vyslala své dva nadějné chemiky. Ze sexty žáky Mikuláše Matouška a Josefa Kadlece.


Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu
Kopřivnice 21. – 22. 3. 2013 Už podruhé za sebou se chlapci tercie a kvarty našeho gymnázia probojovali na Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu.


Ptačí budky
Z činnosti našeho přírodovědného kroužku "Mladý přírodovědec"


Naši florbalisti v Kopřivnici
Mistrovství republiky školních týmů ve florbalu Kopřivnice 21. – 22. 3. 2013


Zeměpisná olympiáda
další velký úspěch - na prvním místě okresního kola se umístila naše žákyně


Vrátili jsme se z Francie
Na začátku února ve dnech 6. - 12., jsme se v rámci projektu Comenius vypravili do Francie.


Další úspěch v angličtině
V okresním kole Soutěže v anglickém jazyce mladších studentů...


Díky, mistře, Josefe Špačku
Ano. Jste od roku 2011 koncertní mistr České filharmonie, jste laureátem světových soutěží, vlastníte mistrovské housle atd., atd., …


Kvalifikační turnaj o postup do celostátního finále Orion Florbal Cup
vyhráli 21. 1. 2013 v Plzni studenti Gymnázia v Čelákovicích. Finále se koná v březnu 2013 v Kopřivnici.


Studenti septimy vybrali pro Fond Sidus
mezi spolužáky a učiteli celkem 1145 Kč.


Úspěch našeho studenta
Žák sexty A Mikuláš Matoušek byl nejúspěšnějším řešitelem soutěže Přírodovědný klokan.


Lidská práva v Poraji (PL) očima studentů
Dne 5. října jsme odstartovali na vlakovém nádraží v Čelákovicích naši 4. účast na mezinárodním setkání v rámci projektu Comenius 2011-2013.


Návštěva Petrohradu - září 2012
Studenti Gymnázia Čelákovice poznávají krásy Petrohradu a Pobaltí


Evropský sociální fond
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci


Projekt COMENIUS
Dne 29. září 2011 byl na Gymnáziu v Čelákovicích slavnostně zahájen multilaterální projekt COMENIUS. flag eu


Změny v přijímacím řízení na střední školy
Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás informovali o tom, že byla přijata novela školského zákona, která platí od 1. 1. 2012.


Interaktivní tabule
Díky našim sponzorům máme modernější výuku.

interaktivní tabule


Sponzoři
vzory darovacích smluv


Informace o projektu Žákovské jízdné zdarma
Pro nadcházející školní rok 2010/2011 přistoupil Středočeský kraj k modifikaci systému poskytování Zákovského jízdného zdarma.