Gymnázium aktuálně

Vážení,

dnes se do budovy na Komenského ulici 3. NP (prostory gymnázia) dostavili představitelé města a zástupci vítězného zhotovitele a jeho subdodavatelských firem. Město vybralo zhotovitele dne 23. 5. 2017, smlouva o dílo měla být podepsána dne 24. 5. 2017. Město Čelákovice nepřevzalo od gymnázia zatím prostory k realizaci opravy stropů z důvodu absolutního nevyklizení prostor. Mobilní inventář školy byl řádně a v předstihu vystěhován k termínu jednostranně a nejednoznačně stanoveném městem v doporučených dopisech z 23. 3. 2017, 4. 4. 2017 a který byl po té zmatečně upravován v e-mailové komunikaci. Dne 11. května 2017 jsme při prohlídce prostor od zástupců města a zájemců o zakázku neobdrželi žádné námitky ke stavu vyklizení. Pan starosta a pan tajemník na dotazy ohledně nutnosti vyklizení zabudovaného speciálního vybavení sdělil, že toto bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a při jednání s vybraným zhotovitelem. Gymnázium bylo opakovaně ujišťováno: „I nadále platí, že s vybraným zhotovitelem budeme jednat o tom, aby stěhování proběhlo ideálně v rámci prostor, které využívá gymnázium, nebo do prostor v rámci budovy.“ Projednání ošetření a nakládání s majetkem školy pevně zabudovaným v pronajímaných a řádně zaplacených prostorách tedy nebylo před 25. 5. 2017 možné (regály ukotvené do zdí, k podlaze přišroubované stolky a lavice v aule a laboratoři atp.). Nikdo z města nevěděl, zda bude třeba demontovat interaktivní tabule, IT zázemí, laboratoře, zda bude absolutní vyklizení nutné. Diskutovala se i možnost přesunu některého vybavení v rámci postupu prací po etapách ve 3. NP a v rámci prostor školy. Vzhledem k tomu, že vybraná realizační firma při prohlídce prostor 11. května nebyla známá a k prvnímu setkání se zhotovitelem v prostorách 3.NP došlo až dnes při plánovaném předání prostor, nemohly být učiněny potřebné dohody ohledně vyklizení některého vybavení. Žádné práce dnes ráno zahájeny být nemohly, neboť smlouva mezi městem a realizační firmou údajně ještě podepsána nebyla, představitelé realizační firmy se vyjádřili, že k podpisu dojde až po převzetí prostor od města. Účelová tvrzení starosty a fotografie z nevyklizených prostor (viz výše uvedené důvody) jsou jen zástěrkou pro nedostatečnou a neefektivní činnost města (na sdělení starosty, že do 14 dní po havárii bude vše opraveno a další, že v květnu bude hotovo...si jistě vzpomenete). Dnes jsem dokonce byla starostou požádána o názor ve věci změny technologického postupu opravy stropu v jedné místnosti, ukázalo se, že účastníci dnešního setkání nejsou seznámeni s reálným stavem budovy, jednotlivých místností ani podmínek jejich provozu a školního prostředí vůbec, a to bylo provedeno místní šetření a existuje projektová dokumentace skutečného zhotovení stavby.

Zveřejněná fotodokumentace místností, které nebyly údajně dostatečně vyklizené, byly zázemím pro zabezpečení a administraci maturitních zkoušek 2017 a reálný stav ostatních místností posílám v příloze. Odmítám permanentní osočování zaměstnanců školy, znevažování jejich práce a hledání viníka v jejich řadách.

S pozdravem
Ing. Mgr. Lenka Pehrová
ředitelka školy
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv