Gymnázium aktuálně

Vážení,

dnes se do budovy na Komenského ulici 3. NP (prostory gymnázia) dostavili představitelé města a zástupci vítězného zhotovitele a jeho subdodavatelských firem. Město vybralo zhotovitele dne 23. 5. 2017, smlouva o dílo měla být podepsána dne 24. 5. 2017. Město Čelákovice nepřevzalo od gymnázia zatím prostory k realizaci opravy stropů z důvodu absolutního nevyklizení prostor. Mobilní inventář školy byl řádně a v předstihu vystěhován k termínu jednostranně a nejednoznačně stanoveném městem v doporučených dopisech z 23. 3. 2017, 4. 4. 2017 a který byl po té zmatečně upravován v e-mailové komunikaci. Dne 11. května 2017 jsme při prohlídce prostor od zástupců města a zájemců o zakázku neobdrželi žádné námitky ke stavu vyklizení. Pan starosta a pan tajemník na dotazy ohledně nutnosti vyklizení zabudovaného speciálního vybavení sdělil, že toto bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a při jednání s vybraným zhotovitelem. Gymnázium bylo opakovaně ujišťováno: „I nadále platí, že s vybraným zhotovitelem budeme jednat o tom, aby stěhování proběhlo ideálně v rámci prostor, které využívá gymnázium, nebo do prostor v rámci budovy.“ Projednání ošetření a nakládání s majetkem školy pevně zabudovaným v pronajímaných a řádně zaplacených prostorách tedy nebylo před 25. 5. 2017 možné (regály ukotvené do zdí, k podlaze přišroubované stolky a lavice v aule a laboratoři atp.). Nikdo z města nevěděl, zda bude třeba demontovat interaktivní tabule, IT zázemí, laboratoře, zda bude absolutní vyklizení nutné. Diskutovala se i možnost přesunu některého vybavení v rámci postupu prací po etapách ve 3. NP a v rámci prostor školy. Vzhledem k tomu, že vybraná realizační firma při prohlídce prostor 11. května nebyla známá a k prvnímu setkání se zhotovitelem v prostorách 3.NP došlo až dnes při plánovaném předání prostor, nemohly být učiněny potřebné dohody ohledně vyklizení některého vybavení. Žádné práce dnes ráno zahájeny být nemohly, neboť smlouva mezi městem a realizační firmou údajně ještě podepsána nebyla, představitelé realizační firmy se vyjádřili, že k podpisu dojde až po převzetí prostor od města. Účelová tvrzení starosty a fotografie z nevyklizených prostor (viz výše uvedené důvody) jsou jen zástěrkou pro nedostatečnou a neefektivní činnost města (na sdělení starosty, že do 14 dní po havárii bude vše opraveno a další, že v květnu bude hotovo...si jistě vzpomenete). Dnes jsem dokonce byla starostou požádána o názor ve věci změny technologického postupu opravy stropu v jedné místnosti, ukázalo se, že účastníci dnešního setkání nejsou seznámeni s reálným stavem budovy, jednotlivých místností ani podmínek jejich provozu a školního prostředí vůbec, a to bylo provedeno místní šetření a existuje projektová dokumentace skutečného zhotovení stavby.

Zveřejněná fotodokumentace místností, které nebyly údajně dostatečně vyklizené, byly zázemím pro zabezpečení a administraci maturitních zkoušek 2017 a reálný stav ostatních místností posílám v příloze. Odmítám permanentní osočování zaměstnanců školy, znevažování jejich práce a hledání viníka v jejich řadách.

S pozdravem
Ing. Mgr. Lenka Pehrová
ředitelka školy
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

iŠkola.czŠkolní výlet
Jsme na nuceném školním výletě po Čelákovicích.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv