Evropské matiné na Gymnáziu Čelákovice

Evropské matiné na Gymnáziu Čelákovice – multilaterální projekt Comenius

Mezinárodní jazykové projekty na Gymnáziu v Čelákovicích již tradičně spoluvytvářejí podpůrnou edukativní činnost školy, rozvíjejí vztahy na úrovni pedagogických pracovníků, studentů i vzdělávacích institucí.

Vzájemná výměna zkušeností, prohlubování znalostí v různých vyučovacích předmětech, komunikace v cizím jazyce,  jsou významné vzdělávací pilíře, které v naší škole úspěšně doplňují školní vzdělávací program, vytvářejí přidanou hodnotu a jsou efektivním prostředkem k dotváření portfolia studentů i školy.

Kolektiv pedagogických pracovníků spolu s rodiči a žáky školy takovým projektům vytváří vhodné podmínky a podílí se na jejich zdárném průběhu.
Začátkem října byla na čelákovickém gymnáziu zahájena realizace již několikátého, tentokrát dvouletého multilaterálního projektu. Škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Projekt pod názvem „ Human Rights in Europe between Ideal and Reality; Rights and Challenge for Students in the 21st Century by means of Poetry, Arts and Music “ je jedinečnou příležitostí jak škola může prokazovat svou kompetenci moderně vzdělávat, hledat nové podněty ke svému rozvoji. V rámci celého dvouletého projektu se uskuteční 24 mobilit do partnerských institucí v Německu, Polsku, Franciii, Itálii, Španělsku, Řecku a Kypru.

Projektový tým

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv