Evropské matiné na Gymnáziu Čelákovice

Evropské matiné na Gymnáziu Čelákovice – multilaterální projekt Comenius

Mezinárodní jazykové projekty na Gymnáziu v Čelákovicích již tradičně spoluvytvářejí podpůrnou edukativní činnost školy, rozvíjejí vztahy na úrovni pedagogických pracovníků, studentů i vzdělávacích institucí.

Vzájemná výměna zkušeností, prohlubování znalostí v různých vyučovacích předmětech, komunikace v cizím jazyce,  jsou významné vzdělávací pilíře, které v naší škole úspěšně doplňují školní vzdělávací program, vytvářejí přidanou hodnotu a jsou efektivním prostředkem k dotváření portfolia studentů i školy.

Kolektiv pedagogických pracovníků spolu s rodiči a žáky školy takovým projektům vytváří vhodné podmínky a podílí se na jejich zdárném průběhu.
Začátkem října byla na čelákovickém gymnáziu zahájena realizace již několikátého, tentokrát dvouletého multilaterálního projektu. Škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Projekt pod názvem „ Human Rights in Europe between Ideal and Reality; Rights and Challenge for Students in the 21st Century by means of Poetry, Arts and Music “ je jedinečnou příležitostí jak škola může prokazovat svou kompetenci moderně vzdělávat, hledat nové podněty ke svému rozvoji. V rámci celého dvouletého projektu se uskuteční 24 mobilit do partnerských institucí v Německu, Polsku, Franciii, Itálii, Španělsku, Řecku a Kypru.

Projektový tým

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv