Moduly P

Na Gymnáziu v Čelákovicích umí čerpat evropské peníze.

Naše gymnázium získalo, po úspěšném podání žádosti, grant z OPVK.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt pod názvem „Moduly P“ reaguje na požadavky kladené současným trhem práce na zaměstnance v podmínkách otevřené Evropy vybavené moderními technologiemi. Širším cílem projektu je ještě více zefektivnit výuku přírodovědných předmětů, především využitím moderních technologií. Učitelé přírodovědných předmětů zúročí své zkušenosti při tvorbě vyučovacích modulů, v nichž budou využívány moderní technologie. Hlavní cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Moduly budou zaměřeny například na problematiku úzce spjatou se životním prostředím nebo využití softwaru na podporu aktivit v přírodovědných předmětech
a popularizaci přírodovědných předmětů.

Projekt má již první výstupy:

  • Zařízení stabilní a mobilní učebny
  • Metodika využívání stabilní a mobilní učebny
  • Kurzy práce s technikou, nácvik ovládání a využití všech funkcí techniky a softwaru
  • Workshop – učitelé již předvedli své ukázky přípravy pro práci s technikou ve výuce přírodovědných předmětů
  • Vzniká sborník nápadů využití technického vybavení ve výuce a základní zásobník nápadů pro využití moderních technologií ve výuce

 


Souhrnné informace o projektu

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím moderních technologií

Typ projektu: grantový

 

Investice do rozvoje vzdělávání

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv