Moduly P

Na Gymnáziu v Čelákovicích umí čerpat evropské peníze.

Naše gymnázium získalo, po úspěšném podání žádosti, grant z OPVK.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt pod názvem „Moduly P“ reaguje na požadavky kladené současným trhem práce na zaměstnance v podmínkách otevřené Evropy vybavené moderními technologiemi. Širším cílem projektu je ještě více zefektivnit výuku přírodovědných předmětů, především využitím moderních technologií. Učitelé přírodovědných předmětů zúročí své zkušenosti při tvorbě vyučovacích modulů, v nichž budou využívány moderní technologie. Hlavní cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Moduly budou zaměřeny například na problematiku úzce spjatou se životním prostředím nebo využití softwaru na podporu aktivit v přírodovědných předmětech
a popularizaci přírodovědných předmětů.

Projekt má již první výstupy:

  • Zařízení stabilní a mobilní učebny
  • Metodika využívání stabilní a mobilní učebny
  • Kurzy práce s technikou, nácvik ovládání a využití všech funkcí techniky a softwaru
  • Workshop – učitelé již předvedli své ukázky přípravy pro práci s technikou ve výuce přírodovědných předmětů
  • Vzniká sborník nápadů využití technického vybavení ve výuce a základní zásobník nápadů pro využití moderních technologií ve výuce

 


Souhrnné informace o projektu

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím moderních technologií

Typ projektu: grantový

 

Investice do rozvoje vzdělávání

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv