Moduly P

Na Gymnáziu v Čelákovicích umí čerpat evropské peníze.

Naše gymnázium získalo, po úspěšném podání žádosti, grant z OPVK.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt pod názvem „Moduly P“ reaguje na požadavky kladené současným trhem práce na zaměstnance v podmínkách otevřené Evropy vybavené moderními technologiemi. Širším cílem projektu je ještě více zefektivnit výuku přírodovědných předmětů, především využitím moderních technologií. Učitelé přírodovědných předmětů zúročí své zkušenosti při tvorbě vyučovacích modulů, v nichž budou využívány moderní technologie. Hlavní cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Moduly budou zaměřeny například na problematiku úzce spjatou se životním prostředím nebo využití softwaru na podporu aktivit v přírodovědných předmětech
a popularizaci přírodovědných předmětů.

Projekt má již první výstupy:

  • Zařízení stabilní a mobilní učebny
  • Metodika využívání stabilní a mobilní učebny
  • Kurzy práce s technikou, nácvik ovládání a využití všech funkcí techniky a softwaru
  • Workshop – učitelé již předvedli své ukázky přípravy pro práci s technikou ve výuce přírodovědných předmětů
  • Vzniká sborník nápadů využití technického vybavení ve výuce a základní zásobník nápadů pro využití moderních technologií ve výuce

 


Souhrnné informace o projektu

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím moderních technologií

Typ projektu: grantový

 

Investice do rozvoje vzdělávání

iŠkola.czZastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv