Moduly P

Na Gymnáziu v Čelákovicích umí čerpat evropské peníze.

Naše gymnázium získalo, po úspěšném podání žádosti, grant z OPVK.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Projekt pod názvem „Moduly P“ reaguje na požadavky kladené současným trhem práce na zaměstnance v podmínkách otevřené Evropy vybavené moderními technologiemi. Širším cílem projektu je ještě více zefektivnit výuku přírodovědných předmětů, především využitím moderních technologií. Učitelé přírodovědných předmětů zúročí své zkušenosti při tvorbě vyučovacích modulů, v nichž budou využívány moderní technologie. Hlavní cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Moduly budou zaměřeny například na problematiku úzce spjatou se životním prostředím nebo využití softwaru na podporu aktivit v přírodovědných předmětech
a popularizaci přírodovědných předmětů.

Projekt má již první výstupy:

  • Zařízení stabilní a mobilní učebny
  • Metodika využívání stabilní a mobilní učebny
  • Kurzy práce s technikou, nácvik ovládání a využití všech funkcí techniky a softwaru
  • Workshop – učitelé již předvedli své ukázky přípravy pro práci s technikou ve výuce přírodovědných předmětů
  • Vzniká sborník nápadů využití technického vybavení ve výuce a základní zásobník nápadů pro využití moderních technologií ve výuce

 


Souhrnné informace o projektu

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím moderních technologií

Typ projektu: grantový

 

Investice do rozvoje vzdělávání

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv