Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali v médiích propagační kampaň OP VK a zejména Výzvy MŠMT č. 56. Výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství, výuky cizích jazyků a podporu výuky matematiky a přírodovědných oborů. Náš projekt předložený do této výzvy byl úspěšný a získaná finanční podpora z rozpočtu EU a státního rozpočtu poskytne škole prostor pro vlastní způsob realizace. Uvážlivě jsme vybrali následující aktivity: čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, shadowing pro pedagogy a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Z jejich realizace vám přinášíme několik postřehů.

Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii. Žáci absolvovali jazykovou výuku, seznámili se s každodenním chodem francouzských a anglických domácností, srovnali své vědomosti s vědomostmi svých vrstevníků z různých zemí i vrstevníků z českých základních škol.
Ve Francii obdivovali krásy  regionů Auvergne a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy,  poznali město Clermont – Ferrand. V Anglii realizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali legendami opředené magické místo Stonehenge. Poslední den strávili v metropoli nad Temží – Londýně.

Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevníky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

Mgr. Lenka Hošková, PhDr. Monika Hulová

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1097

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv