Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali v médiích propagační kampaň OP VK a zejména Výzvy MŠMT č. 56. Výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství, výuky cizích jazyků a podporu výuky matematiky a přírodovědných oborů. Náš projekt předložený do této výzvy byl úspěšný a získaná finanční podpora z rozpočtu EU a státního rozpočtu poskytne škole prostor pro vlastní způsob realizace. Uvážlivě jsme vybrali následující aktivity: čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, shadowing pro pedagogy a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Z jejich realizace vám přinášíme několik postřehů.

Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii. Žáci absolvovali jazykovou výuku, seznámili se s každodenním chodem francouzských a anglických domácností, srovnali své vědomosti s vědomostmi svých vrstevníků z různých zemí i vrstevníků z českých základních škol.
Ve Francii obdivovali krásy  regionů Auvergne a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy,  poznali město Clermont – Ferrand. V Anglii realizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali legendami opředené magické místo Stonehenge. Poslední den strávili v metropoli nad Temží – Londýně.

Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevníky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

Mgr. Lenka Hošková, PhDr. Monika Hulová

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1097

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv