Projekt Klíč k vědění - Závěrečné zhodnocení projektu

Číslo projektu:        CZ.1.07/1.5.00/34.0094
Hodnota projektu:     1 009 022,00 Kč
Doba trvání projektu:    24 měsíců (od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014)

Přehled DUMů (PDF)

Základním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy a za přispění IC technologií.

Podpořenou skupinou byli všichni žáci školy, do projektu se zapojilo 16 pedagogických pracovníků a 2 administrativní pracovníci školy.

Realizované klíčové aktivity:    

I/1    Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol
Součástí příprav na tuto aktivitu bylo dopracování školského vzdělávacího programu s ohledem na potřeby individualizace výuky. Na základě vstupního testu byli žáci maturitních ročníků rozděleni do dvou skupin, ve kterých měli možnost zefektivnit samostatné užívání různých informačních zdrojů, zlepšit svůj jazykový projev, rozvíjet čtenářské dovednosti a více tak procvičit probírané učivo českého jazyka a literatury.

III/2    Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Učitelé humanitních předmětů a výchov vytvořili celkem 18 tematických sad po 20ti kusech digitálních učebních materiálů (DUMů) korespondujících se školním vzdělávacím programem. Tyto produkty byly postupně ověřeny ve výuce a v současnosti jsou využívány i nadále jako učební pomůcky. Zapojení pedagogové se zdokonalili v dovednostech při práci s digitálními technologiemi, oživili a zkvalitnili výuku, navíc inspirovali nezapojené kolegy.

VI/2    Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Byly vytvořeny 2 sady po 20ti kusech digitálních učebních materiálů zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Tyto produkty byly postupně ověřeny ve výuce a v současnosti jsou využívány i nadále jako učební pomůcky.

Přínosy projektu:

Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný. Ze strany podpořených žáků jsme získali kladné reakce. O moderní postupy ve výuce projevují žáci vždy velký zájem, lépe se pak zapojují do vlastní výuky a nové poznatky si snadněji osvojují. Učitelé začali využívat v procesu vzdělávání ve větší míře IC technologie. Díky financím projektu jsme mohli modernizovat počítačovou učebnu, rozšířili jsme knižní fond našich školních knihoven a zakoupili jsme učitelům potřebné učební pomůcky. Vybudovali jsme databázi celkem 400 DUMů zvyšujících interakci mezi učitelem a žákem.


Došlo k naplnění cílů, které jsme si stanovili v projektovém záměru, všechny výstupy byly splněny. Výstupy projektu na vyžádání v sekretariátu gymnázia, telefon: 326 929 011.

Všem zaměstnancům a žákům Gymnázia Čelákovice patří velký dík za práci, kterou do tohoto projektu vložili.

iŠkola.czPřípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv