Studentský parlament

Školní parlament je orgán studentské samosprávy, který shromažďuje a projednává studentské iniciativy a podílí se na organizaci školních akcí. Představenstvo komunikuje s vedením školy přímo či prostřednictvím patrona školní samosprávy, který se účastní zasedání parlamentu a delegáty seznamuje s podněty ředitelství školy.

Školní parlament je tvořen 24 volenými zástupci studentstva tak, aby každá třída byla zastoupena dvěma delegáty. Aby byl usnášeníschopný, musí se jeho zasedání zúčastnit minimálně polovina delegátů. Zasedání školního parlamentu zahajuje a řídí jeho předseda, který může být zastoupen místopředsedou. Delegáti mohou představenstvu vyjádřit nedůvěru při prosté většině hlasů, a za nadpoloviční účasti současně, a zvolit si představenstvo nové. Školní parlament se v posledních letech přímo angažoval v těchto konkrétních akcích a programech:

  • příprava imatrikulace
  • studentský majáles spojený s průvodem ve městě a divadelními scénkami v areálu školy
  • vyhodnocení vánoční výzdoby tříd

Parlament se dále podílí na řešení následujících problémů: zútulnění školního prostředí, program maturitních plesů, realizace dobročinných akcí.

iŠkola.czSchválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Školní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv