Studentský parlament

Školní parlament je orgán studentské samosprávy, který shromažďuje a projednává studentské iniciativy a podílí se na organizaci školních akcí. Představenstvo komunikuje s vedením školy přímo či prostřednictvím patrona školní samosprávy, který se účastní zasedání parlamentu a delegáty seznamuje s podněty ředitelství školy.

Školní parlament je tvořen 24 volenými zástupci studentstva tak, aby každá třída byla zastoupena dvěma delegáty. Aby byl usnášeníschopný, musí se jeho zasedání zúčastnit minimálně polovina delegátů. Zasedání školního parlamentu zahajuje a řídí jeho předseda, který může být zastoupen místopředsedou. Delegáti mohou představenstvu vyjádřit nedůvěru při prosté většině hlasů, a za nadpoloviční účasti současně, a zvolit si představenstvo nové. Školní parlament se v posledních letech přímo angažoval v těchto konkrétních akcích a programech:

  • příprava imatrikulace
  • studentský majáles spojený s průvodem ve městě a divadelními scénkami v areálu školy
  • vyhodnocení vánoční výzdoby tříd

Parlament se dále podílí na řešení následujících problémů: zútulnění školního prostředí, program maturitních plesů, realizace dobročinných akcí.

iŠkola.czŠkolní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv