Plánované důležité termíny ve školním roce


Dny otevřených dveří | Třídní schůzky | Prázdniny | Ředitelské volno | Školní akce  | Zkoušky nanečisto | Plánované akce | Kalendář akcí


Dny otevřených dveří

  • 2.10.2018
  • 6.11.2018
  • 15.1.2019
  • 12.2.2019

Třídní schůzky

  • 18.9.2018 schůzka rodičů žáků primy
  • 2.10. 2018 schůzka rodičů k lyžařskému kurzu (sekunda, kvinta + I.A)
  • 2.10.2018 třídní schůzka tercie, kvarta
  • 20.11.2018 třídní schůzky - konzultace

Prázdniny

Organizace školního roku 2018_2019 [PDF]

Ředitelské volno

  • 3.1.2019
  • 4.1.2019

Školní akce pro rodiče, žáky a širokou veřejnost

16.11.2018 Imatrikulace nových žáků - KD Čelákovice
1.12.2018 Vánoční setkání

Zkoušky nanečisto SCIO

1.12.2018
19.1.2019
23.3.2019

www.scio.cz

Plánované akce (kultura, vzdělávání, sport, prevence, kariérové poradenství)

5.9.2018 Festival vědy Vítězné náměstí Dejvice - ČVUT, AV ČR
6.9. 2018 VG film Jan Palach
7.9. 2018 Preventivní program Nehodou to začíná, Nymburk
23.-27.9. 2018 Adaptační kurz PRIMA
18.9. 2018 Učíme se učit, přednáška pro žáky primy
24.9. 2018 zahájení kurzu jazykové přípravy Goethe - Zertifikat A1
25.9. 2018 Atletické závody Brandýs nad Labem
5.10.2018 Pražský hrad - neveřejné prostory
5.10. 2018 Česká filharmonie
11.10.2018 Minifotbal
16.10. 2018 Svět kolem nás - zeměpisná přednáška
24.10. 2018 Bubnování ve škole - muzikoterapie, workshop
7.11.2018 VG - Ústav makromolekulární chemie AV
30.11.2018 Letná - 100 let Československa, interaktivní výstava
6.1.-11.1.2019 Lyžařský kurz

Kalendář akcí

Kalendář [PDF]

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv