Plánované důležité termíny ve školním roce


Dny otevřených dveří | Třídní schůzky | Prázdniny | Ředitelské volno | Školní akce  | Zkoušky nanečisto | Plánované akce | Kalendář akcí


Dny otevřených dveří

  • 2.10.2018
  • 6.11.2018
  • 15.1.2019
  • 12.2.2019

Třídní schůzky

  • 18.9.2018 schůzka rodičů žáků primy
  • 2.10. 2018 schůzka rodičů k lyžařskému kurzu (sekunda, kvinta + I.A)
  • 2.10.2018 třídní schůzka tercie, kvarta
  • 20.11.2018 třídní schůzky - konzultace

Prázdniny

Organizace školního roku 2018_2019 [PDF]

Ředitelské volno

  • 3.1.2019
  • 4.1.2019

Školní akce pro rodiče, žáky a širokou veřejnost

16.11.2018 Imatrikulace nových žáků - KD Čelákovice
1.12.2018 Vánoční setkání

Zkoušky nanečisto SCIO

1.12.2018
19.1.2019
23.3.2019

www.scio.cz

Plánované akce (kultura, vzdělávání, sport, prevence, kariérové poradenství)

5.9.2018 Festival vědy Vítězné náměstí Dejvice - ČVUT, AV ČR
6.9. 2018 VG film Jan Palach
7.9. 2018 Preventivní program Nehodou to začíná, Nymburk
23.-27.9. 2018 Adaptační kurz PRIMA
18.9. 2018 Učíme se učit, přednáška pro žáky primy
24.9. 2018 zahájení kurzu jazykové přípravy Goethe - Zertifikat A1
25.9. 2018 Atletické závody Brandýs nad Labem
5.10.2018 Pražský hrad - neveřejné prostory
5.10. 2018 Česká filharmonie
11.10.2018 Minifotbal
16.10. 2018 Svět kolem nás - zeměpisná přednáška
24.10. 2018 Bubnování ve škole - muzikoterapie, workshop
7.11.2018 VG - Ústav makromolekulární chemie AV
30.11.2018 Letná - 100 let Československa, interaktivní výstava
6.1.-11.1.2019 Lyžařský kurz

Kalendář akcí

Kalendář [PDF]

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv