Informace k vyplňování přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Informace k vyplňování přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí (tzn. obě přihlášky musí být identické).

Při vyplňování dbejte na přesné vyplnění všech položek, zejména:

  • jméno a příjmení uchazeče

  • rodné číslo uchazeče

  • jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče

  • adresa trvalého pobytu (příp. adresa pro doručování písemností)

  • telefonní a e-mailový kontakt na zákonného zástupce uchazeče

K přihlášce může uchazeč přiložit

  1. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

  2. kopie potvrzení o účasti a umístění v soutěžích nejméně okresního významu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se nepožaduje.

Formulář přihlášky ke studiu [xls]
Vysvětlivky k formuláři [docx]

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávánína Gymnáziu v Čelákovicích


Úřední hodiny v době jarních prázdnin
Pondělí 25. 2. 2019 7:00 - 11, středa 27. 2. 2019 8:00 - 12.00h 13.00 - 15.00h


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv