Přijímání do 1. ročníku

Informace o přípravě a průběhu jednotné přijímací zkoušky v roce 2017

V souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsou připraveny pro uchazeče o studium v maturitních oborech v rámci přijímacího řízení NOVINKY.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury (písemný test) a z Matematiky a jejích aplikací (písemný test).

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku.

Harmonogram důležitých termínů jednotné přijímací zkoušky:

vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy

do 31. 1. 2017

odevzdání přihlášek uchazečů školám

nejpozději do 1. 3. 2017

termíny konání jednotných testů – řádný termín

pro čtyřleté studium

12. 4. 2017 – 1. termín

19. 4. 2017 – 2. termín

pro víceletá gymnázia

18. 4. 2017 – 1. termín

20. 4. 2017 – 2. termín

termíny konání jednotných testů – náhradní termín

pro čtyřleté studium i víceletá gymnázia

11. 5. 2017 – 1. termín

12. 5. 2017 – 2. termín

Info PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE (zdroj MŠMT)

Info JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 (zdroj CERMAT)

iŠkola.czImatrikulace
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 10:00 v KD v Čelákovicích.


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv