Přijímání do 1. ročníku

Informace o přípravě a průběhu jednotné přijímací zkoušky v roce 2017

V souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsou připraveny pro uchazeče o studium v maturitních oborech v rámci přijímacího řízení NOVINKY.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury (písemný test) a z Matematiky a jejích aplikací (písemný test).

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku.

Harmonogram důležitých termínů jednotné přijímací zkoušky:

vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy

do 31. 1. 2017

odevzdání přihlášek uchazečů školám

nejpozději do 1. 3. 2017

termíny konání jednotných testů – řádný termín

pro čtyřleté studium

12. 4. 2017 – 1. termín

19. 4. 2017 – 2. termín

pro víceletá gymnázia

18. 4. 2017 – 1. termín

20. 4. 2017 – 2. termín

termíny konání jednotných testů – náhradní termín

pro čtyřleté studium i víceletá gymnázia

11. 5. 2017 – 1. termín

12. 5. 2017 – 2. termín

Info PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE (zdroj MŠMT)

Info JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 (zdroj CERMAT)

iŠkola.czŠkolní výlet
Jsme na nuceném školním výletě po Čelákovicích.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv