Seznam vyučujících

Seznam vyučujících email telefon
Bezkočka Leoš bezkocka@gymnacel.cz 326929016
Cintlová Yvona cintlova@gymnacel.cz 326929013
Červenková Markéta cervenkovam@gymnacel.cz 326929019
Fic Antonín ficant@gymnacel.cz 326929016
Fuková Petra fukova@gymnacel.cz 326929018
Gollová Jana gollova@gymnacel.cz 326929016
Havránek Radovan havranek@gymnacel.cz 326929018
Hulová Monika hulova@gymnacel.cz 326929017
Josífková Lenka josifkova@gymnacel.cz 326929019
Kepart Aleš kepart@gymnacel.cz 326929018
Kerečaninová Zuzana kerecaninova@gymnacel.cz 326929018
Klouda Miroslav klouda@gymnacel.cz 326929019
Knob Vilibald knob@gymnacel.cz 326929018
Korityák Stanislav korityak@gymnacel.cz 326929017
Kyselá Kristýna  kysela@gymnacel.cz 326929019
Lustigová Martina lustigova@gymnacel.cz 326929017
Macháčková Helena machackova@gymnacel.cz 326929018
Marek Jan marek@gymnacel.cz 326929015
Oberhelová Barbora oberhelova@gymnacel.cz 326929019
Pehrová Lenka pehrova@gymnacel.cz 326929012
Rudolf Miroslav  rudolf@gymnacel.cz 326929019
Řezníčková Libuše reznickova@gymnacel.cz 326929017
Salačová Jana salacova@gymnacel.cz 326929016
Samochinová Hana samochinova@gymnacel.cz 326929019
Slavík Nicolle slavik@gymnacel.cz 326929017
Šimůnková Zdeňka simunkova@gymnacel.cz 326929017
Votrubová Miroslava votrubova@gymnacel.cz 326929019
Zettelová Marta zettelovam@gymnacel.cz 326929016

V rámci činnosti výchovného poradce nabízí škola žákům Gymnázia Čelákovice a jejich rodičům poradenskou činnost v tomto rozsahu:

poradenství při řešení prospěchových a výchovných problémů

poradenství při zajištění integrace žáků s SPU

zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Kontakt:

Mgr. Yvona Cintlová, kancelář č. 312, email: cintlova@gymnacel.cz.

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14:00 - 17:00  -  po předchozí domluvě (v případě potřeby lze dohodnout jiný termín)

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv