Seznam vyučujících

Jméno Předměty Telefon E-mail:
Krásová Martina, Mgr. Aj, Nj 326929017 cernam@gymnacel.cz
Černá Pavla, Mgr. Dě, ZSV 326929019 cernap@gymnacel.cz
Červenková Jana Mgr. Ze, Bi 326929019 cervenkova@gymnacel.cz
Dadáková Kateřina Mgr. MA, FY 326929013 dadakova@gymnacel.cz
Fic Antonín, RNDr. MA, FY 326929016 ficant@gymnacel.cz
Gollová Jana Ing. MA 326929016 gollova@gymnacel.cz
Guthová Ilona, Mgr. Nj, No 326929017 guthova@gymnacel.cz
Holubcová Barbara, Mgr. Ch, Bi 326929019 holubcova@gymnacel.cz
Hošková Lenka, Mgr. Fj, VV 326929017 hoskova@gymnacel.cz
Hulová Monika, PhDr. AJ 326929017 hulova@gymnacel.cz
Kerečaninová Zuzana, Ing., Ph.D. MA, FY 326929016 kerecaninova@gymnacel.cz
Kolínková Růžena, Mgr. ČJ, TV 326929019 kolinkova@gymnacel.cz
Komoň Tomáš, Mgr. Čj, TV 326929019 komon@gymnacel.cz
Knob Vilibald, PaedDr. Ma, Ze 326929018 knob@gymnacel.cz
Krofta Michal Mgr. VV 326929018 krofta@gymnacel.cz
Lustigová Martina Mgr. Aj 326929015 lustigova@gymnacel.cz
Marek Jan, Ing. INF 326929015 marek@gymnacel.cz
Pehrová Lenka, Ing., Mgr. MA, INF 326929011 pehrova@gymnacel.cz
Plechlová Tereza, Mgr. Nj 326929018 plechlova@gymnacel.cz
Růžičková Ludmila, Mgr. Čj, ZSV 326929019 ruzickova@gymnacel.cz
Řezníčková Libuše Mgr. LA, FJ 326929013 reznickova@gymnacel.cz
Salačová Jana, Mgr. MA, FY 326929016 salacova@gymnacel.cz
Samochinová Hana, Mgr. Bi, CH 326929019 samochinova@gymnacel.cz
Homolková Kamila, Mgr. Čj, HV 326929019 safratova@gymnacel.cz
Švecová Eva, Mgr. RJ 326929017 svecova@gymnacel.cz
Švejdová Daniela, Mgr. TV, ČJ 326929019 svejdova@gymnacel.cz
Zavřelová Jarmila, Mgr. HV 326929016 zavrelova@gymnacel.cz
Zettelová Marta, Mgr. Aj, Ma 326929016 zettelova@gymnacel.cz

V rámci činnosti výchovného poradce nabízí škola žákům Gymnázia Čelákovice a jejich rodičům poradenskou činnost v tomto rozsahu:

poradenství při řešení prospěchových a výchovných problémů

poradenství při zajištění integrace žáků s SPU

zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Kontakt:

Mgr. Ludmila Růžičková, kabinet č. 315, e-mail:  ruzickova@gymnacel.cz

Konzultační hodiny:

úterý  od 15.15 hod.  -  po předchozí domluvě (v případě potřeby lze dohodnout jiný termín)

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv