Rámcový plán výchovného poradenství

 • Pravidelné konzultační hodiny VP.
 • Pomoc při přípravě a realizaci adaptačního kurzu pro první ročníky.
 • Pomoc žákům se specifickými poruchami učení a studijními problémy, spolupráce s ostatními učiteli. Práce se žáky s poruchami učení a jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha –východ.
 • Poradenství v případech poruch chování – záškoláctví, šikana, vrstevnické programy v problémových třídách. Spolupráce s třídními učiteli.
 • Nástěnka VP a její průběžná aktualizace.
 • Vyhledávání talentovaných žáků.
 • Příprava Individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) ve spolupráci s ředitelkou školy, TU a vyučujícími ve třídách, kontrola plnění IVP.
 • Informace učitelům:  internet, nástěnka výchovného poradce, porady.
 • Kariérové poradenství.
 • Informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty 7.A, III.A, 8.A a IV.A.
 • Informace o VŠ, VOŠ, přihlášky na školy.
 • Spolupráce s Úřadem práce.
 • Spolupráce se Studentským parlament.
 • Semináře výchovných poradců.
 • Náborové návštěvy žáků 9. tříd ZŠ, burzy škol – prezentace naší školy.
 • Besedy pro studenty – výchovné programy, příprava na maturitu, stresové období, efektivní učení, volba povolání.

iŠkola.czŠkolní výlet
Jsme na nuceném školním výletě po Čelákovicích.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv