Výsledky soutěží ve školním roce 2015/2016

Olympiáda v českém jazyce

kategorie I

okresní kolo Bernardová Nikita, 4.A

Dvořáková Anna, 3.A

kategorie II

okresní kolo Doubková Berta, 5.A 2. místo

Nagorný Tomáš, 8.A

Paál Daniel, 5.A

krajské kolo Doubková Berta, 5.A postup do celostátního kola

 

ArtBotič, literární soutěž

kategorie II - próza Šichová Anna, 3.A 3. místo

Nohejlová Martina, 3.A zvláštní cena poroty

 

Soutěž v anglickém jazyce

kategorie I B

okresní kolo Kvasničková Jana, 2.A

Randusová Jana, 2.A

kategorie II B

okresní kolo Skalický Štěpán, 4.A 3. místo

Zouharová Miriam, 4.A

kategorie III A

okresní kolo Goliášová Karolína, 5.A

Perlíková Anna, 5.A

 

Soutěž v německém jazyce

kategorie I B

okresní kolo Fišer Štěpán, 2.A 1. místo

kategorie II B

okresní kolo Pehr Max, 4.A 1. místo

Studnička Tomáš, 4.A

krajské kolo Pehr Max, 4.A

kategorie III A

okresní kolo Paál Daniel, 5.A

 

Soutěž ve francouzském jazyce

kategorie A 2

krajské kolo Bernardová Nikita, 4.A 3. místo

kategorie B 2

krajské kolo Dalekorejová Dominika, 7.A

 

Soutěž v ruském jazyce

kategorie SŠ II

krajské kolo Hlavová Adéla, 7.A

 

Dějepisná olympiáda

okresní kolo Studnička Tomáš, 4.A úspěšný řešitel

Nohejlová Matrina, 3.A

Pijálek Jan, 4.A

 

Staroboleslavský klíč, dějepisná soutěž

Finálové kolo Špitálský Vojtěch, 3.A

Vomastek Jan, 3.A

 

Zeměpisná olympiáda

kategorie A

okresní kolo Bajer Lukáš, 1.A

Rubeš Vojtěch, 1.A

kategorie B

okresní kolo Fialová Jarmila, 2.A 1. místo

Číla Josef, 2.A

krajské kolo Fialová Jarmila, 2.A úspěšný řešitel

kategorie C

okresní kolo Studnička Tomáš, 4.A

Skalický Štěpán, 4.A

kategorie D

okresní kolo Paál Daniel, 5.A 1. místo

Konečný Jaroslav, 5.A 3. místo

krajské kolo Paál Daniel, 5.A úspěšný řešitel

 

Matematická olympiáda

kategorie Z6

okresní kolo Vajglová Kristýna, 1.A úspěšný řešitel

Fiala Mikuláš, 1.A úspěšný řešitel

Dlabač Matěj, 1.A

kategorie Z8

okresní kolo Větrovec Vojtěch, 3.A 1. místo, úspěšný řešitel

Kyzivátová Adéla, 3.A úspěšný řešitel

Čech Matěj. 3.A úspěšný řešitel

kategorie C

krajské kolo Havel Jan, 5.A úspěšný řešitel

Konečný Jaroslav, 5.A

 

Matematický klokan

kategorie Benjamín

Fiala Mikuláš, 1.A 1. místo, školní kolo 2. místo v rámci okresu

Fialová Jarmila, 2.A 2. místo, školní kolo 3. místo v rámci okresu

Králová Adéle, 1.A 3. místo, školní kolo

 

kategorie Kadet

Veselý Jakub, 3.A 1. místo, školní kolo

Čech Ondřej, 3.A 2. místo, školní kolo

Větrovec Vojtěch, 3.A 3. místo, školní kolo

kategorie Junior

Konečný Jaroslav, 5.A 1. místo, školní kolo

Havel Jan, 5.A 2. místo, školní kolo

Jahoda Petr, 5.A 3.-4. místo, školní kolo

Wagner Adam, 5.A 3.-4. místo, školní kolo

kategorie Student

Wanke Ondřej, 8.A 1. místo, školní kolo

Német Antonín, 8.A 2.-3. místo, školní kolo

Weisgráb Lukáš, 8.A 2.-3. místo, školní kolo

 

Pythagoriáda

kategorie 6

okresní kolo Fiala Mikuláš, 1.A úspěšný řešitel

Vajglová Kristýna, 1.A úspěšný řešitel

Králová Adéla, 1.A úspěšný řešitel

kategorie 7

okresní kolo Fialová Jarmila, 2.A úspěšný řešitel

kategorie 8

okresní kolo Bartoš Filip, 3.A úspěšný řešitel

 

Fyzikální olympiáda

kategorie F

okresní kolo Větrovec Vojtěch, 3.A 3. místo, úspěšný řešitel

Vomastek Jan, 3.A úspěšný řešitel

kategorie E

okresní kolo Pehr Max, 4.A 2. místo, úspěšný řešitel

Studnička Tomáš, 4.A

kategorie D

krajské kolo Paál Daniel, 5.A

 

Chemická olympiáda

kategorie D

okresní kolo Studnička Tomáš, 4.A úspěšný řešitel

Pijálek Jan, 4.A

kategorie C

krajské kolo Paál Daniel, 5.A

 

Biologická olympiáda

kategorie A

krajské kolo Hlavová Adéla, 7.A

Hrdá Barbora, 7.A

 

Sapere – vědět, jak žít

kategorie III tým 8.A: Špaček Jindřich, Šimonek Patrik, Bajus Petr

okresní kolo 1. místo

krajské kolo 1. místo, postup do celostátního finále

 

Finanční gramotnost

kategorie III tým 8.A: Špaček Jindřich, Šimonek Patrik, Bajus Petr

okresní kolo 1. místo

krajské kolo 3. místo

 

Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU

kategorie III tým 8.A: Špaček Jindřich, Šimonek Patrik, Bajus Petr

okresní kolo 1. místo

krajské kolo 1. místo

celostátní finále 2. místo

 

pIšQworky, mistrovství škol v piškvorkách

krajský turnaj tým žáků VG - Kolíčky 4. místo

 

Matematický expres, internetová matematická soutěž o rychlosti a týmové spolupráci

tým žáků 2.A a 3.A

 

Středočeská In-line brusle

kategorie mladší žákyně (10 – 12 let, 500 m)

okresní kolo Kokešová Klára, 1.A 1. místo

krajské kolo Kokešová Klára, 1.A 2. místo

kategorie starší chlapci (16 – 18 let, 1500 m)

okresní kolo Drábek Filip, 5.A 1. místo

 

Minifotbal

kategorie IV tým chlapců 2.A, 3.A a 4.A

okresní kolo 5. místo

 

Pohár Josefa Masopusta, fotbalový turnaj

kategorie V  tým chlapců a dívek 5.A, I.A, 6.A a 7.A

okresní finále 4. místo

 

Coca-Cola Cup, fotbalový turnaj

kategorie III a IV tým chlapců 2.A, 3.A a 4.A

okresní kolo 4. místo

 

Stolní tenis

kategorie III a IV tým chlapců 2.A a 3.A

okresní kolo 4. místo a 5. místo

 

Florbal

kategorie IV tým chlapců 2.A, 3.A a 4.A

okresní kolo

 

Pohár českého florbalu SŠ

kategorie V tým chlapců 5.A, I.A a 6.A

okresní kolo 4. místo

 

Vánoční přebor v plavání města Čelákovice chlapci a dívky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

kategorie ml. žákyně

50 m volný způsob Králová Adéla, 1.A 1. místo

Salačová Michaela, 1.A 3. místo

50 m prsa Králová Adéla, 1.A 3. místo

kategorie ml. žáci

50 m volný způsob Fantík Petr, 2.A 1. místo

4x50 m volný způsob 2. místo

4x50 m prsa 3. místo

kategorie st. žákyně

25 m znak Šichová Anna, 3.A 2. místo

Hořejší Viktorie, 4.A 3. místo

4x50 m volný způsob 1. místo

4x50 m prsa 2. místo

polohová štafeta 2. místo

kategorie st. žáci

50 m volný způsob Čech Ondřej, 3.A 1. místo

50 m prsa Mikula Štěpán, 3.A 2. místo

25 m znak Mikula Štěpán, 3.A 2. místo

polohová štafeta 2. místo

 

Vánoční laťka chlapci a dívky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

kategorie st. žákyně Hořejší Viktorie, 4.A 2. místo

 

Basketbal

kategorie IV tým chlapců 3.A a 4.A

okresní kolo

Plavecko – běžecký pohár

kategorie II, III, IV chlapci a dívky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

okresní kolo Holubec Philip, 1.A 2. místo

Kopecký Michal, 4.A 2. místo

Ondřej Čech, 3.A 3. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů

kategorie 1 tým 1.A: Rubeš Vojtěch, Kavalier Adam, Lauerová Lucie, Salačová Michaela

okresní kolo 2. místo

kategorie 2 tým chlapců a dívek 2.A

okresní kolo

Volejbal tým dívek 1.A, 2.A, 3.A a 4.A

okresní kolo

Pohár rozhlasu 2016, atletické závody

kategorie III, IV chlapci a dívky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

okresní kolo

Šerm

kategorie šavle juniorky

mistrovství ČR Mazánková Jana 1. místo

kategorie šavle seniorky

mistrovství ČR Mazánková Jana 1. místo

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv