Týden vědy a techniky

Vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s aktivitami, které jsme jako studenti gymnázia podnikli v rámci Týdne vědy a techniky.

2. listopadu jsme se vydali do Městské knihovny v Praze abychom zde absolvovali dvě přednášky. První přednáška byla dějepisná. Jmenovala se ,,Žádný rámus. pánové“

a pojednávala o Bachově absolutismu  v Čechách. Přednášela nám paní Pokorná a podala nám vyčerpávající informace o této době. Druhá přednáška měla název ,,I čtení je vizuální“. Přednáška byla o propojení literatury s vizuálními podněty. Své příspěvky pronesli paní Fedrová, paní Hrdličková a pan Jareš z Ústavu pro českou literaturu. Dozvěděli jsme se např. o různých postupech při popisu něčeho vizuálního. Zmíním například popis obrazu Vražda v domě od Jakuba Schikanedera v knize Lord Mord, Miloše Urbana nebo povedené zfilmování Knihy Spalovač mrtvol režisérem Jurajem Herzem.

Tímto však pro nás Týden vědy a techniky neskončil. Už 5. listopadu jsme mohli využít další nabídky - dne otevřených dveří v Ústavu pro jazyk český náležející Akademii věd.

Nejprve jsme navštívili budovu ve Valentinské ulici a prohlídku jsme začali v oddělení onomastiky. Zde nám pan Harvalík referoval o své práci a o funkci oddělení onomastiky.

Mezi funkce tohoto oddělení patří shromažďování a archivace jmen osob, názvů obcí a místních názvů. Překvapilo nás, že Česká republika má jako jediný stát na světě kompletně zpracovaný seznam míst včetně místních názvů, a to i s výkladem těchto názvů. Pan Harvalík nám dokonce ukázal složku Čelákovice, kde byly zaznamenány místní názvy, např. V Prokopě a Ve skále. Také nás seznámil s postupem při udělování souhlasu k pojmenování dítěte nějakým neobvyklým jménem. Matriční úřady se v případě nejasností musí obracet právě na oddělení onomastiky.

Dále jsme navštívili oddělení staré češtiny, kde jsme mohli nahlédnout do Jungmannova slovníku a Štítného spisů.

Poté jsme se přesunuli na pracoviště do Letenské ulice. V oddělení lexikologie a lexikografie nás přivítala paní Tichá a seznámila nás s postupem při zpracovávání současné slovní zásoby češtiny. Dále jsme zde navštívili excerpční pracoviště, které se zabývá nacházením a zaznamenáváním nově se vyskytujících slov v současné češtině. Sami jsme měli možnost si excerpční činnost vyzkoušet.

Na závěr exkurze jsme nahlédli do jazykové poradny, kam lidé mohou zasílat dotazy ohledně gramatiky nebo významu slov. Nejčastěji prý padají dotazy na psaní velkých písmen a význam cizích slov.

Prohlídka Ústavu pro jazyk český i přednášky v Městské knihovně byly velice zajímavé a poučné. Na závěr bych proto chtěl poděkoval profesorkám z kabinetu češtiny a dějepisu, které nám tyto akce připravily a umožnili nám tak netradiční způsob výuky.

Jan Kredba, IV.A

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv