Týden vědy a techniky

Vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s aktivitami, které jsme jako studenti gymnázia podnikli v rámci Týdne vědy a techniky.

2. listopadu jsme se vydali do Městské knihovny v Praze abychom zde absolvovali dvě přednášky. První přednáška byla dějepisná. Jmenovala se ,,Žádný rámus. pánové“

a pojednávala o Bachově absolutismu  v Čechách. Přednášela nám paní Pokorná a podala nám vyčerpávající informace o této době. Druhá přednáška měla název ,,I čtení je vizuální“. Přednáška byla o propojení literatury s vizuálními podněty. Své příspěvky pronesli paní Fedrová, paní Hrdličková a pan Jareš z Ústavu pro českou literaturu. Dozvěděli jsme se např. o různých postupech při popisu něčeho vizuálního. Zmíním například popis obrazu Vražda v domě od Jakuba Schikanedera v knize Lord Mord, Miloše Urbana nebo povedené zfilmování Knihy Spalovač mrtvol režisérem Jurajem Herzem.

Tímto však pro nás Týden vědy a techniky neskončil. Už 5. listopadu jsme mohli využít další nabídky - dne otevřených dveří v Ústavu pro jazyk český náležející Akademii věd.

Nejprve jsme navštívili budovu ve Valentinské ulici a prohlídku jsme začali v oddělení onomastiky. Zde nám pan Harvalík referoval o své práci a o funkci oddělení onomastiky.

Mezi funkce tohoto oddělení patří shromažďování a archivace jmen osob, názvů obcí a místních názvů. Překvapilo nás, že Česká republika má jako jediný stát na světě kompletně zpracovaný seznam míst včetně místních názvů, a to i s výkladem těchto názvů. Pan Harvalík nám dokonce ukázal složku Čelákovice, kde byly zaznamenány místní názvy, např. V Prokopě a Ve skále. Také nás seznámil s postupem při udělování souhlasu k pojmenování dítěte nějakým neobvyklým jménem. Matriční úřady se v případě nejasností musí obracet právě na oddělení onomastiky.

Dále jsme navštívili oddělení staré češtiny, kde jsme mohli nahlédnout do Jungmannova slovníku a Štítného spisů.

Poté jsme se přesunuli na pracoviště do Letenské ulice. V oddělení lexikologie a lexikografie nás přivítala paní Tichá a seznámila nás s postupem při zpracovávání současné slovní zásoby češtiny. Dále jsme zde navštívili excerpční pracoviště, které se zabývá nacházením a zaznamenáváním nově se vyskytujících slov v současné češtině. Sami jsme měli možnost si excerpční činnost vyzkoušet.

Na závěr exkurze jsme nahlédli do jazykové poradny, kam lidé mohou zasílat dotazy ohledně gramatiky nebo významu slov. Nejčastěji prý padají dotazy na psaní velkých písmen a význam cizích slov.

Prohlídka Ústavu pro jazyk český i přednášky v Městské knihovně byly velice zajímavé a poučné. Na závěr bych proto chtěl poděkoval profesorkám z kabinetu češtiny a dějepisu, které nám tyto akce připravily a umožnili nám tak netradiční způsob výuky.

Jan Kredba, IV.A

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv