Exkurze

Exkurze do Ústavu experimentální medicíny.

Původně jsem z výběru biologického semináře šťastná nebyla, biolog ze mě nikdy nebyl a nebude.

Bála jsem se, že tyto hodiny budou probíhat v duchu trepek a dalších pro mě nezáživných věcí. Proto jsem po pár hodinách tohoto předmětu velmi mile překvapená. Na každou hodinu má dvojice studentů připravený referát, dle vlastního výběru a většinou se jedná o velmi zajímavá témata. Dozvíme se spousty věcí, o kterých jsme předtím ani neslyšeli, rozšíříme si obzor a získáme tak všeobecné vědomosti. I paní profesorka Samochinová je někdy překvapená z toho, co se dozví. A pokud ví, obohatí nás dalšími informacemi, které v referátu nezazněly. Ale abychom také pořád neseděli ve škole, tak paní profesorka naplánovala exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme na den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se konal 23. října a kde jsme se měli zúčastnit přednášky. Jako obvykle jsme se všichni sešli na Masarykově nádraží a pak nás ještě čekala dlouhá cesta metrem a autobusem.

Když jsme dorazili na místo, překvapila nás rozlehlost areálu. Nacházejí se zde totiž i další ústavy. Odebrali jsme se tedy do toho našeho, jednalo se o vyšší budovu s několika patry, a po namáhavých schodech jsme usedli na pohodlné židle a čekali až začne přednáška. Během ní jsme se dozvěděli, jak to zde funguje, která oddělení se zde vyskytují a na čem v současné době laboranti pracují. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a odebrali se do různých oddělení ústavu. Já jsem se přidala ke skupině, kde byla i naše paní profesorka, protože jsem doufala, že když něčemu nebudu rozumět, tak že mi to vysvětlí. Zamířili jsem do oddělení neurověd, konkrétně do laboratoře tkáňových kultur a kmenových buněk. Zde nám byly ukázány různé typy biomateriálů (např.: hydrogelů a nanovláken), které se používají jako nosiče kmenových buněk při transplantaci do poraněné míchy a také jsme se podívali do mikroskopu na několik typů kmenových buněk.

Po skončení tohoto výkladu jsme se ještě šli aktivně podívat do oddělení teratologie, kde se zkoumají vrozené vady pacientů s orofaciálním rozštěpem. Zde se nás ujal sám pan docent, který je jediným v České republice, který provadí operaci rozštěpu hned po narození dítěte. Ten nás informoval o tom, jak by o sebe měla matka v době těhotenství pečovat, aby předcházela různým komplikacím. Pak nás i upozornil na něco, po čem jsem prohlásila, že raději děti mít nechci, a to na to, že 8 dětí ze 100 se rodí s nějakou vadou. Načež mě uklidnil, že mít strach nemusím, že se jakákoliv vada dítěte dá zjistit již v ranném stádiu těhotenství. Když jsme se rozloučili s panem doktorem, spěchali jsme k hlavní bráně, kde již na nás netrpělivě čekal zbytek třídy. Cestou domů jsme si navzájem vyměnili nově získané poznatky.

Další hodinu jsme paní profesorku přemlouvali, aby s námi, co nejdříve jela na další exkurzi, protože tahle se podle našeho názoru velmi vydařila a děkujeme jí za zprostředkování. Naším přáním by bylo zúčastnit se pitvy, ale paní profesorka zatím odolává. Tak třeba časem se nám podaří ji přesvědčit... :)

Kamila Tichá, septima

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv