Exkurze

Exkurze do Ústavu experimentální medicíny.

Původně jsem z výběru biologického semináře šťastná nebyla, biolog ze mě nikdy nebyl a nebude.

Bála jsem se, že tyto hodiny budou probíhat v duchu trepek a dalších pro mě nezáživných věcí. Proto jsem po pár hodinách tohoto předmětu velmi mile překvapená. Na každou hodinu má dvojice studentů připravený referát, dle vlastního výběru a většinou se jedná o velmi zajímavá témata. Dozvíme se spousty věcí, o kterých jsme předtím ani neslyšeli, rozšíříme si obzor a získáme tak všeobecné vědomosti. I paní profesorka Samochinová je někdy překvapená z toho, co se dozví. A pokud ví, obohatí nás dalšími informacemi, které v referátu nezazněly. Ale abychom také pořád neseděli ve škole, tak paní profesorka naplánovala exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme na den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se konal 23. října a kde jsme se měli zúčastnit přednášky. Jako obvykle jsme se všichni sešli na Masarykově nádraží a pak nás ještě čekala dlouhá cesta metrem a autobusem.

Když jsme dorazili na místo, překvapila nás rozlehlost areálu. Nacházejí se zde totiž i další ústavy. Odebrali jsme se tedy do toho našeho, jednalo se o vyšší budovu s několika patry, a po namáhavých schodech jsme usedli na pohodlné židle a čekali až začne přednáška. Během ní jsme se dozvěděli, jak to zde funguje, která oddělení se zde vyskytují a na čem v současné době laboranti pracují. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a odebrali se do různých oddělení ústavu. Já jsem se přidala ke skupině, kde byla i naše paní profesorka, protože jsem doufala, že když něčemu nebudu rozumět, tak že mi to vysvětlí. Zamířili jsem do oddělení neurověd, konkrétně do laboratoře tkáňových kultur a kmenových buněk. Zde nám byly ukázány různé typy biomateriálů (např.: hydrogelů a nanovláken), které se používají jako nosiče kmenových buněk při transplantaci do poraněné míchy a také jsme se podívali do mikroskopu na několik typů kmenových buněk.

Po skončení tohoto výkladu jsme se ještě šli aktivně podívat do oddělení teratologie, kde se zkoumají vrozené vady pacientů s orofaciálním rozštěpem. Zde se nás ujal sám pan docent, který je jediným v České republice, který provadí operaci rozštěpu hned po narození dítěte. Ten nás informoval o tom, jak by o sebe měla matka v době těhotenství pečovat, aby předcházela různým komplikacím. Pak nás i upozornil na něco, po čem jsem prohlásila, že raději děti mít nechci, a to na to, že 8 dětí ze 100 se rodí s nějakou vadou. Načež mě uklidnil, že mít strach nemusím, že se jakákoliv vada dítěte dá zjistit již v ranném stádiu těhotenství. Když jsme se rozloučili s panem doktorem, spěchali jsme k hlavní bráně, kde již na nás netrpělivě čekal zbytek třídy. Cestou domů jsme si navzájem vyměnili nově získané poznatky.

Další hodinu jsme paní profesorku přemlouvali, aby s námi, co nejdříve jela na další exkurzi, protože tahle se podle našeho názoru velmi vydařila a děkujeme jí za zprostředkování. Naším přáním by bylo zúčastnit se pitvy, ale paní profesorka zatím odolává. Tak třeba časem se nám podaří ji přesvědčit... :)

Kamila Tichá, septima

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv