Exkurze

Exkurze do Ústavu experimentální medicíny.

Původně jsem z výběru biologického semináře šťastná nebyla, biolog ze mě nikdy nebyl a nebude.

Bála jsem se, že tyto hodiny budou probíhat v duchu trepek a dalších pro mě nezáživných věcí. Proto jsem po pár hodinách tohoto předmětu velmi mile překvapená. Na každou hodinu má dvojice studentů připravený referát, dle vlastního výběru a většinou se jedná o velmi zajímavá témata. Dozvíme se spousty věcí, o kterých jsme předtím ani neslyšeli, rozšíříme si obzor a získáme tak všeobecné vědomosti. I paní profesorka Samochinová je někdy překvapená z toho, co se dozví. A pokud ví, obohatí nás dalšími informacemi, které v referátu nezazněly. Ale abychom také pořád neseděli ve škole, tak paní profesorka naplánovala exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme na den otevřených dveří Ústavu experimentální medicíny, který se konal 23. října a kde jsme se měli zúčastnit přednášky. Jako obvykle jsme se všichni sešli na Masarykově nádraží a pak nás ještě čekala dlouhá cesta metrem a autobusem.

Když jsme dorazili na místo, překvapila nás rozlehlost areálu. Nacházejí se zde totiž i další ústavy. Odebrali jsme se tedy do toho našeho, jednalo se o vyšší budovu s několika patry, a po namáhavých schodech jsme usedli na pohodlné židle a čekali až začne přednáška. Během ní jsme se dozvěděli, jak to zde funguje, která oddělení se zde vyskytují a na čem v současné době laboranti pracují. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a odebrali se do různých oddělení ústavu. Já jsem se přidala ke skupině, kde byla i naše paní profesorka, protože jsem doufala, že když něčemu nebudu rozumět, tak že mi to vysvětlí. Zamířili jsem do oddělení neurověd, konkrétně do laboratoře tkáňových kultur a kmenových buněk. Zde nám byly ukázány různé typy biomateriálů (např.: hydrogelů a nanovláken), které se používají jako nosiče kmenových buněk při transplantaci do poraněné míchy a také jsme se podívali do mikroskopu na několik typů kmenových buněk.

Po skončení tohoto výkladu jsme se ještě šli aktivně podívat do oddělení teratologie, kde se zkoumají vrozené vady pacientů s orofaciálním rozštěpem. Zde se nás ujal sám pan docent, který je jediným v České republice, který provadí operaci rozštěpu hned po narození dítěte. Ten nás informoval o tom, jak by o sebe měla matka v době těhotenství pečovat, aby předcházela různým komplikacím. Pak nás i upozornil na něco, po čem jsem prohlásila, že raději děti mít nechci, a to na to, že 8 dětí ze 100 se rodí s nějakou vadou. Načež mě uklidnil, že mít strach nemusím, že se jakákoliv vada dítěte dá zjistit již v ranném stádiu těhotenství. Když jsme se rozloučili s panem doktorem, spěchali jsme k hlavní bráně, kde již na nás netrpělivě čekal zbytek třídy. Cestou domů jsme si navzájem vyměnili nově získané poznatky.

Další hodinu jsme paní profesorku přemlouvali, aby s námi, co nejdříve jela na další exkurzi, protože tahle se podle našeho názoru velmi vydařila a děkujeme jí za zprostředkování. Naším přáním by bylo zúčastnit se pitvy, ale paní profesorka zatím odolává. Tak třeba časem se nám podaří ji přesvědčit... :)

Kamila Tichá, septima

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv