Exkurze do knihovny - Havel v kostce

Co se vám vybaví, když se řekne totalita? Síťovky? Tuzex? Fronty na banány?

Tohle a mnohé další jsme řekli my, dvacítka studentů a studentek, kteří se za doprovodu profesorky Svobodové vydali na exkurzi do Knihovny Václava Havla. Nevěděla jsem vlastně, co nás čeká, ale byla jsem příjemně překvapena. Paní Nina Rutová, která si pro nás výklad připravila, si s námi povídala nejen o Havlovi a o totalitě, ale i o mentalitě celého českého národa. Jsme Češi, nebo čecháčci? Co všechno se změnilo a nezměnilo od dob totality a komunismu? Součástí programu nebyla jen diskuze, ale i psaní, odpovídali jsme na různé otázky, zapisovali jsme vzpomínky svých blízkých na totalitu, konfrontovali jsme své názory na čecháčkovství s Havlovými, četli jsme a sami tvořili typografy, jaké tvořil Havel ve svých Antikódech. Poslechli jsme si i píseň Petra Putny na počest vernisáže právě v Knihovně Václava Havla, která jeho život, dílo i osobnost dokonale vystihuje. Všichni víme, co Havel napsal. Zahradní slavnost, Dopisy Olze nebo již zmíněné Antikódy. Ale právě díky této akci jsme měli možnost vidět knihy, které býval mohl napsat nebo možná ještě napíše… Uvidíme, třeba se opravdu knihy Vaříme psy jednou dočkáme…

Barbora Janáková, septima

iŠkola.cz



Školní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv