Exkurze septimy A

Hodnocení exkurze septimy A, Dům U Černé Matky Boží Praha – NG, Věda pro život – AV ČR

Termín  - 24. 9. 2009

Účastníci – 20 studentů septimy A + Marie Svobodová/třídní učitelka + vyučující CJL+Dě/

Program :  Muzeum českého kubismu + výstava Věda pro život

Odjezd : 8. 35 hod. ČD Čelákovice
Příjezd : 14. 19 hod.  ČD Čelákovice

Program : 10. 00 hod. – “Cesta ke kubismu” - v prostorách Muzea českého kubismu v domě U Černé Matky Boží v Praze. Celý program  řídila lektorka NG, do práce skupiny se zapojovala i vyučující.

Evokace atmosféry, prostředí, nálad, hodnot aj.  doby před  1. světovou válkou     prostřednictvím řízeného rozhovoru. Žáci  hledali klady a zápory doby kolem roku 1909 /1907/, uvědomili si, z jakých historických a společenských kořenů umění  této doby vyrůstalo.

Prohlídka expozice – africké umění jako inspirační zdroj kubismu – dialog nad   africkou maskou.

Práce s reprodukcí Picassova obrazu Avignonské slečny – znaky nového směru.

Analýza Fillových obrazů Koupající se, Čtenář a Gutfreundovy sochy  Úzkost /vliv expresionismu/.

Kreslení krystalických struktur vyhledávaných v obrazech a sochách. Pozorování vlastních prací i uměleckých děl krasohledem – vyniká tím zvláštní geometrická /krystalická/ struktura.

Byla zařazena též hudební ukázka – Bach – Umění fugy – žáci hledali spojitosti ve struktuře  výtvarného a hudebního díla.

Práce v ateliéru – z transparentního papíru a barevných  ústřižků  tvořili  účastníci své objekty, inspirované výstavou. Následně své výtvory pojmenovali, představili ostatním.

Volná prohlídka expozice – žáci byli upozorněni zejména na projevy kubismu v architektuře a uměleckořemeslné tvorbě – český unikát.

Přesun do budovy AV ČR – Národní třída – volná prohlídka výstavy Věda pro život.

Seznámení s činností různých akademických pracovišť /panely, texty, projekce, literatura/.

Celkové hodnocení - Akce v NG  patří k osvědčeným exkurzím – opakujeme již popáté !

Náplň vhodně koresponduje s učivem probíraným v CJL, Dě, evokuje látku probíranou ve Vv, Hv . Studenti  exkurzi kladně hodnotili , oceňovali možnost uplatnění vlastního názoru, kreativity a celkovou koncepci programu , založeného na interaktivním principu. Po celou dobu vstřícně reagovali na podněty lektorky, byli činorodí, spolupracovali.

AV ČR – výstava menšího rozsahu  připomíná veřejnosti rozsah činnosti  ústavů AV ČR. Je koncipována ve velmi tradičním duchu, pro studenty měla informativní charakter.

Následujícího dne byla akce v hodině CJL společně zhodnocena /mluvní cvičení/.

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv