Exkurze septimy A

Hodnocení exkurze septimy A, Dům U Černé Matky Boží Praha – NG, Věda pro život – AV ČR

Termín  - 24. 9. 2009

Účastníci – 20 studentů septimy A + Marie Svobodová/třídní učitelka + vyučující CJL+Dě/

Program :  Muzeum českého kubismu + výstava Věda pro život

Odjezd : 8. 35 hod. ČD Čelákovice
Příjezd : 14. 19 hod.  ČD Čelákovice

Program : 10. 00 hod. – “Cesta ke kubismu” - v prostorách Muzea českého kubismu v domě U Černé Matky Boží v Praze. Celý program  řídila lektorka NG, do práce skupiny se zapojovala i vyučující.

Evokace atmosféry, prostředí, nálad, hodnot aj.  doby před  1. světovou válkou     prostřednictvím řízeného rozhovoru. Žáci  hledali klady a zápory doby kolem roku 1909 /1907/, uvědomili si, z jakých historických a společenských kořenů umění  této doby vyrůstalo.

Prohlídka expozice – africké umění jako inspirační zdroj kubismu – dialog nad   africkou maskou.

Práce s reprodukcí Picassova obrazu Avignonské slečny – znaky nového směru.

Analýza Fillových obrazů Koupající se, Čtenář a Gutfreundovy sochy  Úzkost /vliv expresionismu/.

Kreslení krystalických struktur vyhledávaných v obrazech a sochách. Pozorování vlastních prací i uměleckých děl krasohledem – vyniká tím zvláštní geometrická /krystalická/ struktura.

Byla zařazena též hudební ukázka – Bach – Umění fugy – žáci hledali spojitosti ve struktuře  výtvarného a hudebního díla.

Práce v ateliéru – z transparentního papíru a barevných  ústřižků  tvořili  účastníci své objekty, inspirované výstavou. Následně své výtvory pojmenovali, představili ostatním.

Volná prohlídka expozice – žáci byli upozorněni zejména na projevy kubismu v architektuře a uměleckořemeslné tvorbě – český unikát.

Přesun do budovy AV ČR – Národní třída – volná prohlídka výstavy Věda pro život.

Seznámení s činností různých akademických pracovišť /panely, texty, projekce, literatura/.

Celkové hodnocení - Akce v NG  patří k osvědčeným exkurzím – opakujeme již popáté !

Náplň vhodně koresponduje s učivem probíraným v CJL, Dě, evokuje látku probíranou ve Vv, Hv . Studenti  exkurzi kladně hodnotili , oceňovali možnost uplatnění vlastního názoru, kreativity a celkovou koncepci programu , založeného na interaktivním principu. Po celou dobu vstřícně reagovali na podněty lektorky, byli činorodí, spolupracovali.

AV ČR – výstava menšího rozsahu  připomíná veřejnosti rozsah činnosti  ústavů AV ČR. Je koncipována ve velmi tradičním duchu, pro studenty měla informativní charakter.

Následujícího dne byla akce v hodině CJL společně zhodnocena /mluvní cvičení/.

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv