Krásy Petrohradu

2.-11. září letošního roku se 10-členná skupina žáků našeho gymnázia  vydala na  zájezd s cílem poznat krásy Petrohradu – „Benátek severu“ - založeného roku 1703 carem Petrem Velikým.

Cesta vedla přes území Polska a Pobaltských republik, jejichž Rigu,Vilnius, Horu křížů        a vodní hrad Trakai jsme rovněž navštívili. Po příjezdu do Petrohradu nás čekala prohlídka města     a projížďka po kanálech a řece Něvě. V průběhu zájezdu jsme navštívili spoustu petrohradských památek, například Ermitáž, Petropavlovskou pevnost, Kazaňský chrám, křižník Auroru, chrám    sv. Izáka.

Nenechali jsme si ujít ani noční otevírání mostů s pohledem na nádherně nasvícené město. Jekatěrinský palác se známou  Jantarovou komnatou a návštěva Petrodvorců nám poskytly pohled na majestátnost carského Ruska. Často jsme chodili po Něvském prospektu a obdivovali velkolepou architekturu budov. V Petrohradu jsme se zkrátka nenudili.

Přivezli jsme si nezapomenutelné zážitky a také jsme měli možnost zlepšit svou znalost ruského jazyka.

Andrea Wagnerová, Kvinta A

iŠkola.czImatrikulace
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 10:00 v KD v Čelákovicích.


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv