Krásy Petrohradu

2.-11. září letošního roku se 10-členná skupina žáků našeho gymnázia  vydala na  zájezd s cílem poznat krásy Petrohradu – „Benátek severu“ - založeného roku 1703 carem Petrem Velikým.

Cesta vedla přes území Polska a Pobaltských republik, jejichž Rigu,Vilnius, Horu křížů        a vodní hrad Trakai jsme rovněž navštívili. Po příjezdu do Petrohradu nás čekala prohlídka města     a projížďka po kanálech a řece Něvě. V průběhu zájezdu jsme navštívili spoustu petrohradských památek, například Ermitáž, Petropavlovskou pevnost, Kazaňský chrám, křižník Auroru, chrám    sv. Izáka.

Nenechali jsme si ujít ani noční otevírání mostů s pohledem na nádherně nasvícené město. Jekatěrinský palác se známou  Jantarovou komnatou a návštěva Petrodvorců nám poskytly pohled na majestátnost carského Ruska. Často jsme chodili po Něvském prospektu a obdivovali velkolepou architekturu budov. V Petrohradu jsme se zkrátka nenudili.

Přivezli jsme si nezapomenutelné zážitky a také jsme měli možnost zlepšit svou znalost ruského jazyka.

Andrea Wagnerová, Kvinta A

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv