Souznění v aule gymnázia


    „…Až mě andělé zavolají k sobě…“, zpívá Petr Spálený v textu Josefa Fouska, který si dovolím dále poupravit takto: „… ponesu si tam sebou poklady“. Mám na mysli devizy, které nepodléhají měnám ani změnám způsobenými lidskou mocí. Totiž: VLASTNÍ PROŽITKY. Ty nelze koupit, prodat, ztratit, zcizit… Myslím, že takový poklad si s sebou odnášeli ti z nás, kteří byli přítomni setkání s osobností přesahující svým významem hranice naší vlasti, s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem. Mužem laskavým, vstřícným, ochotným, empatickým… To mi bylo ctí poznat již v minulosti, kdy jsem působila jako houslistka.  Dnes jako učitelka hudební výchovy toužím po souznění s jiným „obecenstvem“. Se svými žáky. Se svými „dětmi“. Snažím se o to, aby moje činnost byla pro ně přínosem. Dvouhodinové besedování s panem kardinálem nejen na téma „Křesťanství jako jeden z pilířů hudebního vývoje“ se podařilo realizovat takřka do měsíce od okamžiku, kdy jsme pana kardinála požádali o návštěvu na našem gymnáziu. Velmi ocenil úroveň dotazů studentů týkajících se oblasti nejen striktně hudební, ale i filozofické, celospolečenské, osobní… Dle reakcí přítomných studentů se domnívám, že se nám podařilo opět „SOUZNÍT“. Podobně jako v květnu nebo při loňském „adventním prozpěvování“.

Mgr. Jarmila Zavřelová, učitelka hudební výchovy

iŠkola.czŠkolní výlet
Jsme na nuceném školním výletě po Čelákovicích.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv