Souznění v aule gymnázia


    „…Až mě andělé zavolají k sobě…“, zpívá Petr Spálený v textu Josefa Fouska, který si dovolím dále poupravit takto: „… ponesu si tam sebou poklady“. Mám na mysli devizy, které nepodléhají měnám ani změnám způsobenými lidskou mocí. Totiž: VLASTNÍ PROŽITKY. Ty nelze koupit, prodat, ztratit, zcizit… Myslím, že takový poklad si s sebou odnášeli ti z nás, kteří byli přítomni setkání s osobností přesahující svým významem hranice naší vlasti, s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem. Mužem laskavým, vstřícným, ochotným, empatickým… To mi bylo ctí poznat již v minulosti, kdy jsem působila jako houslistka.  Dnes jako učitelka hudební výchovy toužím po souznění s jiným „obecenstvem“. Se svými žáky. Se svými „dětmi“. Snažím se o to, aby moje činnost byla pro ně přínosem. Dvouhodinové besedování s panem kardinálem nejen na téma „Křesťanství jako jeden z pilířů hudebního vývoje“ se podařilo realizovat takřka do měsíce od okamžiku, kdy jsme pana kardinála požádali o návštěvu na našem gymnáziu. Velmi ocenil úroveň dotazů studentů týkajících se oblasti nejen striktně hudební, ale i filozofické, celospolečenské, osobní… Dle reakcí přítomných studentů se domnívám, že se nám podařilo opět „SOUZNÍT“. Podobně jako v květnu nebo při loňském „adventním prozpěvování“.

Mgr. Jarmila Zavřelová, učitelka hudební výchovy

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv