ADVENT nejsou VÁNOCE aneb „jak to vidím já“

1. místo soutěže
získala nenapodobitelná interpretace písně

„ZVONKY ŠŤASTIA“ (Darinka Rolincová a Karel Gott)
v podání skupiny SQUADRA QUARTIRA – 4.A

2. místo:
„Jak Křemílek s Vochomůrkou čekali na Ježíška“
 - hudebně-dramatická skupina primy

3.místo:
dramatizace písně„Bim-bam“
     I.A + 5.A

Čestné uznání poroty náhodně sestavené z diváků patří interpretkám hry na flétny, klavír a kytaru
A.  Kratochvílová,  K. Jehličková, M. Pitlaničová,
K. Janáčová, A. Matoušková

Poděkování a upřímné blahopřání
VŠEM OSMAČTYŘICETI  ÚČINKUJÍCÍM!
Ano, hudba mnohdy vyjádří více než slova!

Jarmila Zavřelová

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv