ADVENT nejsou VÁNOCE aneb „jak to vidím já“

1. místo soutěže
získala nenapodobitelná interpretace písně

„ZVONKY ŠŤASTIA“ (Darinka Rolincová a Karel Gott)
v podání skupiny SQUADRA QUARTIRA – 4.A

2. místo:
„Jak Křemílek s Vochomůrkou čekali na Ježíška“
 - hudebně-dramatická skupina primy

3.místo:
dramatizace písně„Bim-bam“
     I.A + 5.A

Čestné uznání poroty náhodně sestavené z diváků patří interpretkám hry na flétny, klavír a kytaru
A.  Kratochvílová,  K. Jehličková, M. Pitlaničová,
K. Janáčová, A. Matoušková

Poděkování a upřímné blahopřání
VŠEM OSMAČTYŘICETI  ÚČINKUJÍCÍM!
Ano, hudba mnohdy vyjádří více než slova!

Jarmila Zavřelová

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv