Biologická olympiáda 2009/10, školní kolo - kategorie A, B

Tématem letošního ročníku byla pro obě kategorie mnohobuněčnost. Studenti se při prostudování přípravné brožury seznámili s novým pojetím mnohobuněčnosti, s její evolucí a nejnovějšími názory na klasifikaci organizmů a jejich rozdělení do skupin. Získané znalosti byly na úrovni vysokoškolského učiva a mnohdy tak aktuální, že se ještě neobjevují v jejich středoškolských učebnicích a občas jsou s nimi dokonce v rozporu. Téma bylo velmi obtížné, zejména v kategorii A, a studenti, kteří byli při řešení úloh úspěšní, mají můj obdiv. Všem zúčastněným děkuji za účast a zájem o soutěž.
Hana Samochinová, organizátorka školního kola

Kategorie A.

8 účastníků
1. místo Jan Staněk, III.A
2. místo Adam Tureček III.A
3. místo Dominik Jandura III.A

Ostatní účastníci řazeni dle abecedy
Marek Bělohoubek III.A
Bohumil Hurda 7.A
Lenka Kerlíková 7.A
Matěj Šonský 7.A
Petra Vrabcová 7.A

Do krajského kola postupují J.Staněk a A.Tureček

Kategorie B.

6 účastníků
1. místo Matyáš Wanke 6.A
2. místo Tereza Zoubková 6.A
3. místo Ondřej Novák 6.A

Ostatní účastníci řazeni dle abecedy
Erika Bajusová 6.A
Linda Jursíková 6.A
Anna Pačesová 6.A

Do krajského kola postupují M. Wanke a T. Zoubková

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv