Biologická olympiáda 2009/10, školní kolo - kategorie A, B

Tématem letošního ročníku byla pro obě kategorie mnohobuněčnost. Studenti se při prostudování přípravné brožury seznámili s novým pojetím mnohobuněčnosti, s její evolucí a nejnovějšími názory na klasifikaci organizmů a jejich rozdělení do skupin. Získané znalosti byly na úrovni vysokoškolského učiva a mnohdy tak aktuální, že se ještě neobjevují v jejich středoškolských učebnicích a občas jsou s nimi dokonce v rozporu. Téma bylo velmi obtížné, zejména v kategorii A, a studenti, kteří byli při řešení úloh úspěšní, mají můj obdiv. Všem zúčastněným děkuji za účast a zájem o soutěž.
Hana Samochinová, organizátorka školního kola

Kategorie A.

8 účastníků
1. místo Jan Staněk, III.A
2. místo Adam Tureček III.A
3. místo Dominik Jandura III.A

Ostatní účastníci řazeni dle abecedy
Marek Bělohoubek III.A
Bohumil Hurda 7.A
Lenka Kerlíková 7.A
Matěj Šonský 7.A
Petra Vrabcová 7.A

Do krajského kola postupují J.Staněk a A.Tureček

Kategorie B.

6 účastníků
1. místo Matyáš Wanke 6.A
2. místo Tereza Zoubková 6.A
3. místo Ondřej Novák 6.A

Ostatní účastníci řazeni dle abecedy
Erika Bajusová 6.A
Linda Jursíková 6.A
Anna Pačesová 6.A

Do krajského kola postupují M. Wanke a T. Zoubková

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv