Čelákovická odysea 2012

V úterý 11. 9. a 25. 9. 2012 se konala každoroční oblíbená outdoorová soutěž družstev pro studenty čelákovického gymnázia „Čelákovická odysea“. Letos jsme pořádali již třetí ročník a pomalu (ale jistě) se z naší soutěže již stává tradice.

V letošním roce jsme akci připravili pro studenty, kteří začali studovat na našem gymnáziu, tj. pro studenty primy a prvního ročníku. Soutěžní družstva sestavovali sami účastníci, aby se už při výběru seznámili se studenty, kteří na naší škole již studují. Soutěž jsme rozdělili z kapacitních důvodů do dvou dnů – první úterý se jí účastnili studenti nižšího cyklu, druhé úterý pak studenti vyššího cyklu.

Soutěž jsme pojali jako týmovou práci v družstvech – úkoly byly nejen sportovní, ale i vědomostní, logické a teambuildingové. Jednotlivá stanoviště byla rozeseta po celých Čelákovicích tak, aby studenti poznali i místa méně navštěvovaná.

Všichni účastníci obdrželi na konci soutěže drobné ceny, vítězná družstva získala „bednu plnou překvapení“.  

O naší soutěži se psalo též na plakátech „Podzim v Čelákovicích“, na soutěž nám přispěl grantem i Městský úřad v Čelákovicích.

Celou akci zajišťovali tělocvikáři, s organizací nám po oba dny velmi pomohli též paní učitelky a páni učitelé našeho gymnázia a také studenti septimy a třetího ročníku. Všem patří velký dík!!!

Daniela Švejdová

iŠkola.czImatrikulace
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 10:00 v KD v Čelákovicích.


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv