Čelákovická odysea 2012

V úterý 11. 9. a 25. 9. 2012 se konala každoroční oblíbená outdoorová soutěž družstev pro studenty čelákovického gymnázia „Čelákovická odysea“. Letos jsme pořádali již třetí ročník a pomalu (ale jistě) se z naší soutěže již stává tradice.

V letošním roce jsme akci připravili pro studenty, kteří začali studovat na našem gymnáziu, tj. pro studenty primy a prvního ročníku. Soutěžní družstva sestavovali sami účastníci, aby se už při výběru seznámili se studenty, kteří na naší škole již studují. Soutěž jsme rozdělili z kapacitních důvodů do dvou dnů – první úterý se jí účastnili studenti nižšího cyklu, druhé úterý pak studenti vyššího cyklu.

Soutěž jsme pojali jako týmovou práci v družstvech – úkoly byly nejen sportovní, ale i vědomostní, logické a teambuildingové. Jednotlivá stanoviště byla rozeseta po celých Čelákovicích tak, aby studenti poznali i místa méně navštěvovaná.

Všichni účastníci obdrželi na konci soutěže drobné ceny, vítězná družstva získala „bednu plnou překvapení“.  

O naší soutěži se psalo též na plakátech „Podzim v Čelákovicích“, na soutěž nám přispěl grantem i Městský úřad v Čelákovicích.

Celou akci zajišťovali tělocvikáři, s organizací nám po oba dny velmi pomohli též paní učitelky a páni učitelé našeho gymnázia a také studenti septimy a třetího ročníku. Všem patří velký dík!!!

Daniela Švejdová

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv