Čelákovická odysea 29. 9. 2015

Čelákovická odysea je tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia v Čelákovicích. Cílem soutěže je seznámit nově nastupující studenty primy s ostatními studenty na gymnáziu a s městem Čelákovice, kde budou trávit většinu času po dobu svého studia. Čelákovická odysea je zamýšlena jako soutěž teambuildingová, vybraná družstva pini úkoly sportovní, skupinové a vědomostní. Nejde o výsledný čas, ale o konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými členy družstva. Úkoly jsou koncipovány tak, že pouze spoluprací členů v družstvu lze úkoly správně vyřešit. Všechny úkoly probíhají na šesti stanovištích v katastru obce Celákovice (viz. přiložený plánek a seznam akcí na stanovištích), aby noví studenti poznali širší centrum města (knihovna, muzeum, náměstí s radnicí, sportovní areál Na Nábřeží, nová cyklostezka, Malvíny apod.). Na sportovní a skupinové úkoly používáme sportovní náčiní, které jsme zakoupili díky grantu z Města Celákovice, partnera, který nám již několik let tímto velmi pomáhá s materiálním zabezpečením soutěže.

Letošní ročník soutěže proběhl na konci září 2015 (29. 9.), když se studenti primy vrátili z adaptačního kurzu, kde se spolu seznámili a též se rozdělili do družstev na Čelákovickou odyseu. S pořádáním soutěže pomáhali jako vždy studenti septimy a třetího ročníku. Soutěž se konala za pěkného podzimního počasí, celkem se soutěže zúčastnilo přes 75 studentů gymnázia, kteří byli i díky novým tričkům s logem školy vidět po celém městě.

Děkujeme Městu Čelákovice za poskytnutí dotace na nákup pomůcek na uspořádání soutěže a pořízení nových triček s logem gymnázia. Díky této pomoci se noví primáni lépe sžiji nejen se školou, kde stráví 8 let života, ale i s městem Čelákovice.

Mgr. Daniela Švejdová, organizátorka soutěže

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czPřípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv