Čelákovická odysea 29. 9. 2015

Čelákovická odysea je tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia v Čelákovicích. Cílem soutěže je seznámit nově nastupující studenty primy s ostatními studenty na gymnáziu a s městem Čelákovice, kde budou trávit většinu času po dobu svého studia. Čelákovická odysea je zamýšlena jako soutěž teambuildingová, vybraná družstva pini úkoly sportovní, skupinové a vědomostní. Nejde o výsledný čas, ale o konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými členy družstva. Úkoly jsou koncipovány tak, že pouze spoluprací členů v družstvu lze úkoly správně vyřešit. Všechny úkoly probíhají na šesti stanovištích v katastru obce Celákovice (viz. přiložený plánek a seznam akcí na stanovištích), aby noví studenti poznali širší centrum města (knihovna, muzeum, náměstí s radnicí, sportovní areál Na Nábřeží, nová cyklostezka, Malvíny apod.). Na sportovní a skupinové úkoly používáme sportovní náčiní, které jsme zakoupili díky grantu z Města Celákovice, partnera, který nám již několik let tímto velmi pomáhá s materiálním zabezpečením soutěže.

Letošní ročník soutěže proběhl na konci září 2015 (29. 9.), když se studenti primy vrátili z adaptačního kurzu, kde se spolu seznámili a též se rozdělili do družstev na Čelákovickou odyseu. S pořádáním soutěže pomáhali jako vždy studenti septimy a třetího ročníku. Soutěž se konala za pěkného podzimního počasí, celkem se soutěže zúčastnilo přes 75 studentů gymnázia, kteří byli i díky novým tričkům s logem školy vidět po celém městě.

Děkujeme Městu Čelákovice za poskytnutí dotace na nákup pomůcek na uspořádání soutěže a pořízení nových triček s logem gymnázia. Díky této pomoci se noví primáni lépe sžiji nejen se školou, kde stráví 8 let života, ale i s městem Čelákovice.

Mgr. Daniela Švejdová, organizátorka soutěže

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv