Čelákovická odysea 29. 9. 2015

Čelákovická odysea je tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia v Čelákovicích. Cílem soutěže je seznámit nově nastupující studenty primy s ostatními studenty na gymnáziu a s městem Čelákovice, kde budou trávit většinu času po dobu svého studia. Čelákovická odysea je zamýšlena jako soutěž teambuildingová, vybraná družstva pini úkoly sportovní, skupinové a vědomostní. Nejde o výsledný čas, ale o konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými členy družstva. Úkoly jsou koncipovány tak, že pouze spoluprací členů v družstvu lze úkoly správně vyřešit. Všechny úkoly probíhají na šesti stanovištích v katastru obce Celákovice (viz. přiložený plánek a seznam akcí na stanovištích), aby noví studenti poznali širší centrum města (knihovna, muzeum, náměstí s radnicí, sportovní areál Na Nábřeží, nová cyklostezka, Malvíny apod.). Na sportovní a skupinové úkoly používáme sportovní náčiní, které jsme zakoupili díky grantu z Města Celákovice, partnera, který nám již několik let tímto velmi pomáhá s materiálním zabezpečením soutěže.

Letošní ročník soutěže proběhl na konci září 2015 (29. 9.), když se studenti primy vrátili z adaptačního kurzu, kde se spolu seznámili a též se rozdělili do družstev na Čelákovickou odyseu. S pořádáním soutěže pomáhali jako vždy studenti septimy a třetího ročníku. Soutěž se konala za pěkného podzimního počasí, celkem se soutěže zúčastnilo přes 75 studentů gymnázia, kteří byli i díky novým tričkům s logem školy vidět po celém městě.

Děkujeme Městu Čelákovice za poskytnutí dotace na nákup pomůcek na uspořádání soutěže a pořízení nových triček s logem gymnázia. Díky této pomoci se noví primáni lépe sžiji nejen se školou, kde stráví 8 let života, ale i s městem Čelákovice.

Mgr. Daniela Švejdová, organizátorka soutěže

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv