Čelákovická odysea 29. 9. 2015

Čelákovická odysea je tradiční outdoorová soutěž pro studenty gymnázia v Čelákovicích. Cílem soutěže je seznámit nově nastupující studenty primy s ostatními studenty na gymnáziu a s městem Čelákovice, kde budou trávit většinu času po dobu svého studia. Čelákovická odysea je zamýšlena jako soutěž teambuildingová, vybraná družstva pini úkoly sportovní, skupinové a vědomostní. Nejde o výsledný čas, ale o konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými členy družstva. Úkoly jsou koncipovány tak, že pouze spoluprací členů v družstvu lze úkoly správně vyřešit. Všechny úkoly probíhají na šesti stanovištích v katastru obce Celákovice (viz. přiložený plánek a seznam akcí na stanovištích), aby noví studenti poznali širší centrum města (knihovna, muzeum, náměstí s radnicí, sportovní areál Na Nábřeží, nová cyklostezka, Malvíny apod.). Na sportovní a skupinové úkoly používáme sportovní náčiní, které jsme zakoupili díky grantu z Města Celákovice, partnera, který nám již několik let tímto velmi pomáhá s materiálním zabezpečením soutěže.

Letošní ročník soutěže proběhl na konci září 2015 (29. 9.), když se studenti primy vrátili z adaptačního kurzu, kde se spolu seznámili a též se rozdělili do družstev na Čelákovickou odyseu. S pořádáním soutěže pomáhali jako vždy studenti septimy a třetího ročníku. Soutěž se konala za pěkného podzimního počasí, celkem se soutěže zúčastnilo přes 75 studentů gymnázia, kteří byli i díky novým tričkům s logem školy vidět po celém městě.

Děkujeme Městu Čelákovice za poskytnutí dotace na nákup pomůcek na uspořádání soutěže a pořízení nových triček s logem gymnázia. Díky této pomoci se noví primáni lépe sžiji nejen se školou, kde stráví 8 let života, ale i s městem Čelákovice.

Mgr. Daniela Švejdová, organizátorka soutěže

« předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | další »

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv