Evropský týden na Gymnáziu Čelákovice – multilaterální projekt Comenius

flag eu NAEP

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, obdrželo grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení.

Již z minulých let máme zkušenost, že jedním z nejlepších způsobů, jak podchytit zájem o studium cizích jazyků, jsou mezinárodní jazykové projekty. Do toho současného je zapojeno 9 škol z 8 zemí Evropy.

Hlavním tématem projektu, který potrvá dva roky, jsou lidská práva v Evropě. Jednacím jazykem celého projektu je angličtina, ale naši žáci mohou v komunikaci uplatnit i další jazyky, které se na naší škole vyučují (němčinu, francouzštinu, italštinu).  Jednotlivé činnosti v rámci projektu jsou propojeny také s dalšími předměty (výtvarnou výchovou, hudební výchovou, českým jazykem, základy společenských věd).

První ze šesti plánovaných setkání proběhlo 29. 9. - 5. 10. 2011 na našem gymnáziu. Přivítali jsme učitele a žáky středních škol z Německa, Itálie, Španělska, Řecka, Kypru, Francie a Polska.

Dne 29. 10. čekala až do pozdních večerních hodin skupina našich žáků se svými rodiči na hosty. Do půlnoci byli všichni ve „svých“ rodinách a setkání mohlo začít. V pátek, pondělí a úterý probíhaly ve škole konference jak žáků, tak i učitelů. Témat bylo mnoho. Tak například český školský systém, Evropská unie, návrhy na logo projektu, Amnesty International a její působení v Česku, eTwinning pro komunikaci.

Hostům se velmi líbila prohlídka historické části Prahy. O víkendu navštívily české rodiny se zahraničními studenty například Český Krumlov, přerovský skanzen, pražskou ZOO, Petřín. Naše hosty jsme provedli i Čelákovicemi.  Někdo trávil víkend v přírodě.

Zahraniční učitelé a žáci navštívili také výuku na gymnáziu, velmi zdařilé byly workshopy, které vedli naši učitelé. Hudebního, zaměřeného na perkuse, se zúčastnili aktivně všichni žáci. Stejně zdařilý byl i workshop výtvarné výchovy, na kterém si účastníci sami navrhli a poté vytvořili emblém či logo projektu, které přenesli na trička. Milé bylo i hudební přivítání přátel ze zahraničí písničkami z jednotlivých zemí, kterého se ujali naši nejmladší žáci.

Všichni odjížděli spokojení, ukápla i nějaká ta slzička při loučení. Už se těšíme na další setkání. To příští bude v březnu 2012 na Kypru.

Žáci čelákovického gymnázia

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv