Evropský týden na Gymnáziu Čelákovice – multilaterální projekt Comenius

flag eu NAEP

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, obdrželo grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení.

Již z minulých let máme zkušenost, že jedním z nejlepších způsobů, jak podchytit zájem o studium cizích jazyků, jsou mezinárodní jazykové projekty. Do toho současného je zapojeno 9 škol z 8 zemí Evropy.

Hlavním tématem projektu, který potrvá dva roky, jsou lidská práva v Evropě. Jednacím jazykem celého projektu je angličtina, ale naši žáci mohou v komunikaci uplatnit i další jazyky, které se na naší škole vyučují (němčinu, francouzštinu, italštinu).  Jednotlivé činnosti v rámci projektu jsou propojeny také s dalšími předměty (výtvarnou výchovou, hudební výchovou, českým jazykem, základy společenských věd).

První ze šesti plánovaných setkání proběhlo 29. 9. - 5. 10. 2011 na našem gymnáziu. Přivítali jsme učitele a žáky středních škol z Německa, Itálie, Španělska, Řecka, Kypru, Francie a Polska.

Dne 29. 10. čekala až do pozdních večerních hodin skupina našich žáků se svými rodiči na hosty. Do půlnoci byli všichni ve „svých“ rodinách a setkání mohlo začít. V pátek, pondělí a úterý probíhaly ve škole konference jak žáků, tak i učitelů. Témat bylo mnoho. Tak například český školský systém, Evropská unie, návrhy na logo projektu, Amnesty International a její působení v Česku, eTwinning pro komunikaci.

Hostům se velmi líbila prohlídka historické části Prahy. O víkendu navštívily české rodiny se zahraničními studenty například Český Krumlov, přerovský skanzen, pražskou ZOO, Petřín. Naše hosty jsme provedli i Čelákovicemi.  Někdo trávil víkend v přírodě.

Zahraniční učitelé a žáci navštívili také výuku na gymnáziu, velmi zdařilé byly workshopy, které vedli naši učitelé. Hudebního, zaměřeného na perkuse, se zúčastnili aktivně všichni žáci. Stejně zdařilý byl i workshop výtvarné výchovy, na kterém si účastníci sami navrhli a poté vytvořili emblém či logo projektu, které přenesli na trička. Milé bylo i hudební přivítání přátel ze zahraničí písničkami z jednotlivých zemí, kterého se ujali naši nejmladší žáci.

Všichni odjížděli spokojení, ukápla i nějaká ta slzička při loučení. Už se těšíme na další setkání. To příští bude v březnu 2012 na Kypru.

Žáci čelákovického gymnázia

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv