Evropský týden na Gymnáziu Čelákovice – multilaterální projekt Comenius

flag eu NAEP

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, obdrželo grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení.

Již z minulých let máme zkušenost, že jedním z nejlepších způsobů, jak podchytit zájem o studium cizích jazyků, jsou mezinárodní jazykové projekty. Do toho současného je zapojeno 9 škol z 8 zemí Evropy.

Hlavním tématem projektu, který potrvá dva roky, jsou lidská práva v Evropě. Jednacím jazykem celého projektu je angličtina, ale naši žáci mohou v komunikaci uplatnit i další jazyky, které se na naší škole vyučují (němčinu, francouzštinu, italštinu).  Jednotlivé činnosti v rámci projektu jsou propojeny také s dalšími předměty (výtvarnou výchovou, hudební výchovou, českým jazykem, základy společenských věd).

První ze šesti plánovaných setkání proběhlo 29. 9. - 5. 10. 2011 na našem gymnáziu. Přivítali jsme učitele a žáky středních škol z Německa, Itálie, Španělska, Řecka, Kypru, Francie a Polska.

Dne 29. 10. čekala až do pozdních večerních hodin skupina našich žáků se svými rodiči na hosty. Do půlnoci byli všichni ve „svých“ rodinách a setkání mohlo začít. V pátek, pondělí a úterý probíhaly ve škole konference jak žáků, tak i učitelů. Témat bylo mnoho. Tak například český školský systém, Evropská unie, návrhy na logo projektu, Amnesty International a její působení v Česku, eTwinning pro komunikaci.

Hostům se velmi líbila prohlídka historické části Prahy. O víkendu navštívily české rodiny se zahraničními studenty například Český Krumlov, přerovský skanzen, pražskou ZOO, Petřín. Naše hosty jsme provedli i Čelákovicemi.  Někdo trávil víkend v přírodě.

Zahraniční učitelé a žáci navštívili také výuku na gymnáziu, velmi zdařilé byly workshopy, které vedli naši učitelé. Hudebního, zaměřeného na perkuse, se zúčastnili aktivně všichni žáci. Stejně zdařilý byl i workshop výtvarné výchovy, na kterém si účastníci sami navrhli a poté vytvořili emblém či logo projektu, které přenesli na trička. Milé bylo i hudební přivítání přátel ze zahraničí písničkami z jednotlivých zemí, kterého se ujali naši nejmladší žáci.

Všichni odjížděli spokojení, ukápla i nějaká ta slzička při loučení. Už se těšíme na další setkání. To příští bude v březnu 2012 na Kypru.

Žáci čelákovického gymnázia

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv