Exkurze 5.A a I.A do Českého metrologického institutu

V pátek 21. října navštívili studenti Kvinty a I. ročníku laboratoře Českého metrologického institutu (dále ČMI) na pražském Smíchově. Pedagogický dozor zajišťovali Ing. Jan Tichý a Mgr. Jana Červenková. Studenti měli příležitost rozšířit si znalosti z některých dílčích oborů fyziky. Hlavním cílem bylo podívat se jak se některé fyzikální jednotky (především jednotky SI) technicky realizují.    

Úvodem nás přivítal doc. Vít Zelený, zástupce ředitele ČMI LPM (Laboratoře primární metrologie), který nás stručně seznámil s hlavním posláním ČMI, tj. uchovávat, realizovat a rozvíjet fyzikální jednotky, dále nás seznámil s pojmy jako etalon a nejistota a v neposlední řadě připomněl soustavu SI jednotek a některé definice založené na fyzikálních konstantách.

Následně jsme se rozdělili do tří skupin a pod dohledem vedoucích oddělení (Ing. Blably,   Dr. Šmída a Dr. Ballinga) jsme postupně navštívili laboratoře akustiky a kinematiky, optiky a kvantové délky. V laboratoři akustiky se studenti seznámili s tím, jak se měří a kalibrují mikrofony, s přístroji na měření hluku, diskutovalo se o ozvučení sálů a problémy s odrazy zvuku. V laboratoři kinematiky byli studenti nejblíže aktuálně probíranému učivu, dozvěděli se o snímačích rychlosti při testování automobilů (crash testy), o měření zrychlení, kalibraci přístrojů, měření při přetížení až 10 g. V laboratoři optiky se dozvěděli pár praktických rad o laserech. V primární laboratoři kvantové délky se studenti seznámili s tím jak se prakticky realizuje metr na základě platné definice (z konstanty rychlosti světla ve vakuu). Byli seznámeni s historií definice a realizace metru (vč. artefaktu uloženého v BIPM v Paříži). Pracovníci laboratoře jim také ukázali a vysvětlili, jak se realizuje přenos jednotky na nižší úrovně pomocí interferometrů.

Exkurze byla sice „vědecky“ náročná (a znalosti studentů nemohly dosáhnout takové úrovně), nicméně díky přístupu našich průvodců, kteří se snažili mluvit srozumitelně a uvádět praktické příklady, to bylo pro studenty (i z jejich ohlasů) zajímavé a přínosné. Důležité bylo, že studenti měli možnost vidět zblízka a zajímavě některá náročná fyzikální měření a jejich zpracování.

Exkurze mohla být realizovaná díky mému pracovnímu působení v ČMI (a tím kontaktům na bývalé kolegy) a také díky pochopení vedení školy.

Ing. Jan Tichý

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv