Exkurze 5.A a I.A do Českého metrologického institutu

V pátek 21. října navštívili studenti Kvinty a I. ročníku laboratoře Českého metrologického institutu (dále ČMI) na pražském Smíchově. Pedagogický dozor zajišťovali Ing. Jan Tichý a Mgr. Jana Červenková. Studenti měli příležitost rozšířit si znalosti z některých dílčích oborů fyziky. Hlavním cílem bylo podívat se jak se některé fyzikální jednotky (především jednotky SI) technicky realizují.    

Úvodem nás přivítal doc. Vít Zelený, zástupce ředitele ČMI LPM (Laboratoře primární metrologie), který nás stručně seznámil s hlavním posláním ČMI, tj. uchovávat, realizovat a rozvíjet fyzikální jednotky, dále nás seznámil s pojmy jako etalon a nejistota a v neposlední řadě připomněl soustavu SI jednotek a některé definice založené na fyzikálních konstantách.

Následně jsme se rozdělili do tří skupin a pod dohledem vedoucích oddělení (Ing. Blably,   Dr. Šmída a Dr. Ballinga) jsme postupně navštívili laboratoře akustiky a kinematiky, optiky a kvantové délky. V laboratoři akustiky se studenti seznámili s tím, jak se měří a kalibrují mikrofony, s přístroji na měření hluku, diskutovalo se o ozvučení sálů a problémy s odrazy zvuku. V laboratoři kinematiky byli studenti nejblíže aktuálně probíranému učivu, dozvěděli se o snímačích rychlosti při testování automobilů (crash testy), o měření zrychlení, kalibraci přístrojů, měření při přetížení až 10 g. V laboratoři optiky se dozvěděli pár praktických rad o laserech. V primární laboratoři kvantové délky se studenti seznámili s tím jak se prakticky realizuje metr na základě platné definice (z konstanty rychlosti světla ve vakuu). Byli seznámeni s historií definice a realizace metru (vč. artefaktu uloženého v BIPM v Paříži). Pracovníci laboratoře jim také ukázali a vysvětlili, jak se realizuje přenos jednotky na nižší úrovně pomocí interferometrů.

Exkurze byla sice „vědecky“ náročná (a znalosti studentů nemohly dosáhnout takové úrovně), nicméně díky přístupu našich průvodců, kteří se snažili mluvit srozumitelně a uvádět praktické příklady, to bylo pro studenty (i z jejich ohlasů) zajímavé a přínosné. Důležité bylo, že studenti měli možnost vidět zblízka a zajímavě některá náročná fyzikální měření a jejich zpracování.

Exkurze mohla být realizovaná díky mému pracovnímu působení v ČMI (a tím kontaktům na bývalé kolegy) a také díky pochopení vedení školy.

Ing. Jan Tichý

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv