FYKOSÍ Fyziklání

je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvice bodů.

Soutěž připravují organizátoři Fyzikátního korespondenčniho semináře MFF UK (FYKOS). Soutěž je zaštítěna Ústavem teoretické fyziky MFF UK, Katedrou didaktiky fyziky lVlFF UK a Ústavem částicové a jaderné fyziky MFF UK. Soutěž vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která poskytuje prostory a většinu financí. Spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo škotství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Letošního 8. ročníku se zúčastnilo celkem 74 týmů (tři věkové kategorie) z celého Česka a Slovenska. Akce se konala v pátek 14. 2. 2014 v učebnách MFF UK Praha.

Čelákovické gymnázium reprezentoval tým žáků septimy ve složení (Evel Team - kategorie B):

Radovan Goliáš
Jakub Henych
Václav Janáč

Josef Kadlec
Josef Struž

A obsadili nádherné 12. misto. Gratulujeme!

Fykos

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv