Hudební výchova aneb výchova k hudbě a hudbou...

...to bylo vždy mým přáním! Vést studenty k toleranci v oblasti artificiální a nonartificiální hudby. Vzdělávat je v hudebních dějinách a teorii v souvislosti s ostatními disciplínami – uměleckými, společenskými i vědními. Pěstovat ve vyvíjejících se osobnostech hudební vkus. Podporovat přirozené tvůrčí touhy a potřeby žáků tak, aby se hudební výchova stala předmětem nikoli povinným, ale vyhledávaným.

Vzpomene-li si někdo z Vás, čtenářů, v budoucnu na adventní či májové prozpěvování primových kamarádů – muzikantů, studentů. učitelů z gymplu, naplní se sen jedné učitelky hudební výchovy, která díky tomu vymazala ze své paměti mnohé „černé díry“ v oblasti znalostí hudební teorie souznějícího žactva. Je velký štěstím pro učitele hudební výchovy, setkává-li se se se souzněním žák-pedagog nejen v rovině hudebně-tvůrčí. Naposledy jsme „souzněli“ v adventním období při oslavách výročí založení gymnázia. Předvánoční a vánoční čas v nás vyvolává touhu po vzájemném porozumění, lásce, odpuštění... Podobně jako měsíc květen, ne nadarmo označovaný slovy klasika časem lásky. A tak už v posledním adventním týdnu vzplála jiskřička nápadu zazpívat si v čase, který je provoněný něžnými kvítky, svěží zelení a hlavně sluncem tetelícím se ovzduším. Chyba lávky! 6. květen letošního jara připomínal počasí 1. listopadu. Ale „člověčina“ je v lidech bez ohledu na počasí. Posezení o ohýnku nevyšlo, ale „hudební vizitky“, které připravili studenti I. a II. ročníku, kvinty a sexty pod pracovním názvem „Májové souznění“ ano! Interpretace písní blízkých jejich srdcím vypovídá o životě studentském, všedním i nevšedním. A to vše sdílené s desítkami přítomných spolužáků a dalších posluchačů.

Mgr. Jarmila Zavřelová

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv