Hudební výchova aneb výchova k hudbě a hudbou...

...to bylo vždy mým přáním! Vést studenty k toleranci v oblasti artificiální a nonartificiální hudby. Vzdělávat je v hudebních dějinách a teorii v souvislosti s ostatními disciplínami – uměleckými, společenskými i vědními. Pěstovat ve vyvíjejících se osobnostech hudební vkus. Podporovat přirozené tvůrčí touhy a potřeby žáků tak, aby se hudební výchova stala předmětem nikoli povinným, ale vyhledávaným.

Vzpomene-li si někdo z Vás, čtenářů, v budoucnu na adventní či májové prozpěvování primových kamarádů – muzikantů, studentů. učitelů z gymplu, naplní se sen jedné učitelky hudební výchovy, která díky tomu vymazala ze své paměti mnohé „černé díry“ v oblasti znalostí hudební teorie souznějícího žactva. Je velký štěstím pro učitele hudební výchovy, setkává-li se se se souzněním žák-pedagog nejen v rovině hudebně-tvůrčí. Naposledy jsme „souzněli“ v adventním období při oslavách výročí založení gymnázia. Předvánoční a vánoční čas v nás vyvolává touhu po vzájemném porozumění, lásce, odpuštění... Podobně jako měsíc květen, ne nadarmo označovaný slovy klasika časem lásky. A tak už v posledním adventním týdnu vzplála jiskřička nápadu zazpívat si v čase, který je provoněný něžnými kvítky, svěží zelení a hlavně sluncem tetelícím se ovzduším. Chyba lávky! 6. květen letošního jara připomínal počasí 1. listopadu. Ale „člověčina“ je v lidech bez ohledu na počasí. Posezení o ohýnku nevyšlo, ale „hudební vizitky“, které připravili studenti I. a II. ročníku, kvinty a sexty pod pracovním názvem „Májové souznění“ ano! Interpretace písní blízkých jejich srdcím vypovídá o životě studentském, všedním i nevšedním. A to vše sdílené s desítkami přítomných spolužáků a dalších posluchačů.

Mgr. Jarmila Zavřelová

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv