Lidská práva v Poraji (PL) očima studentů

Dne 5. října jsme odstartovali na vlakovém nádraží v Čelákovicích naši 4. účast na mezinárodním setkání v rámci projektu Comenius 2011-2013. Tentokrát se setkání konalo v Polsku ve městě Poraj. Účast našeho gymnázia nám opět přinesla možnost setkat se se studenty a učiteli z různých koutů Evropy.

Po příjezdu do městečka Poraj jsme byli ubytováni v polských rodinách. Každý byl z nového domova nervózní, ale ukázalo se, že se není čeho bát. Když jsme si nebyli jistí znalostí anglického jazyka, stačilo přepnout na naše mateřské jazyky a domluva nebyla problémem.

Následující den se konalo setkání všech zemí (Česká republika, Polsko, Francie, Španělsko, Kypr, Itálie, Německo, Řecko), uvítací ceremoniál a prohlídka školy. Studenti z cizích zemí se účastnili dopolední výuky a měli možnost porovnat výuku v Polsku a ve své zemi. Polští učitelé a studenti byli velmi otevření a milí.
Druhý den začal výletem do měst Czestochowa a Zarki. Ve městě Czestochowa jsme měli možnost navštívit katolický svatostánek – místní klášter a zamyslet se nad náboženskou svobodou. Ve městečku Zarki jsme se zastavili u místního židovského hřbitova, kde nás průvodkyně seznámila s osudy polských Židů v období druhé světové války a vztahy mezi lidmi v této době, což tak trochu předejmulo další exkurzi.  

Ve středu 10. října jsme měli naplánovaný další výlet, který byl pro všechny psychicky náročný, a to do koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Prohlídka objektu byla s průvodcem v angličtině. Po exkurzi jsme byli rozděleni do dvou skupin a měli jsme dvouhodinový workshop, kde jsme hledali informace o vězních a jejich životě v koncentračním táboře. Tento výlet nenechal jedno oko suché a ke konci dne se každý těšil zpátky do své rodiny.

Dalším zajímavou destinací bylo město Krakow, kde jsme viděli podzemní muzeum, katedrálu a hrad Wawel.  Během návštěvy města a prohlídky významných památek jsme také měli čas zakoupit suvenýry a vychutnat si příjemnou atmosféru podzimního náměstí v kavárně.  

Výlety byly doplněny dalšími programy, kde byli zapojeni studenti i učitelé. Každý si mohl na výtvarném workshopu vyrobit z hlíny symbol projektu – lidskou ruku s nápisem Human Rights. Středeční večer jsme strávili ve škole, kde se konal polský národní večer. Shlédli a zatančili jsme si tradiční polské tance, poslechli hudbu a ochutnali výborné jídlo.

Následovalo smutné loučení a plánování dalšího setkání. V sobotu 13. října jsme nasedli na vlak, který nás v odpoledních hodinách přivezl zpět do České republiky.
Projekt Human Rights nám dává možnost setkat se s lidmi z různých koutů světa, poznat jejich kulturu a zvyky a diskutovat s nimi o problémech spojených s lidskými právy. V neposlední řadě pak získáváme nová přátelství a krásné vzpomínky.

Barbora Zlatohlávková, 7.A

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv