Lidská práva v Poraji (PL) očima studentů

Dne 5. října jsme odstartovali na vlakovém nádraží v Čelákovicích naši 4. účast na mezinárodním setkání v rámci projektu Comenius 2011-2013. Tentokrát se setkání konalo v Polsku ve městě Poraj. Účast našeho gymnázia nám opět přinesla možnost setkat se se studenty a učiteli z různých koutů Evropy.

Po příjezdu do městečka Poraj jsme byli ubytováni v polských rodinách. Každý byl z nového domova nervózní, ale ukázalo se, že se není čeho bát. Když jsme si nebyli jistí znalostí anglického jazyka, stačilo přepnout na naše mateřské jazyky a domluva nebyla problémem.

Následující den se konalo setkání všech zemí (Česká republika, Polsko, Francie, Španělsko, Kypr, Itálie, Německo, Řecko), uvítací ceremoniál a prohlídka školy. Studenti z cizích zemí se účastnili dopolední výuky a měli možnost porovnat výuku v Polsku a ve své zemi. Polští učitelé a studenti byli velmi otevření a milí.
Druhý den začal výletem do měst Czestochowa a Zarki. Ve městě Czestochowa jsme měli možnost navštívit katolický svatostánek – místní klášter a zamyslet se nad náboženskou svobodou. Ve městečku Zarki jsme se zastavili u místního židovského hřbitova, kde nás průvodkyně seznámila s osudy polských Židů v období druhé světové války a vztahy mezi lidmi v této době, což tak trochu předejmulo další exkurzi.  

Ve středu 10. října jsme měli naplánovaný další výlet, který byl pro všechny psychicky náročný, a to do koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Prohlídka objektu byla s průvodcem v angličtině. Po exkurzi jsme byli rozděleni do dvou skupin a měli jsme dvouhodinový workshop, kde jsme hledali informace o vězních a jejich životě v koncentračním táboře. Tento výlet nenechal jedno oko suché a ke konci dne se každý těšil zpátky do své rodiny.

Dalším zajímavou destinací bylo město Krakow, kde jsme viděli podzemní muzeum, katedrálu a hrad Wawel.  Během návštěvy města a prohlídky významných památek jsme také měli čas zakoupit suvenýry a vychutnat si příjemnou atmosféru podzimního náměstí v kavárně.  

Výlety byly doplněny dalšími programy, kde byli zapojeni studenti i učitelé. Každý si mohl na výtvarném workshopu vyrobit z hlíny symbol projektu – lidskou ruku s nápisem Human Rights. Středeční večer jsme strávili ve škole, kde se konal polský národní večer. Shlédli a zatančili jsme si tradiční polské tance, poslechli hudbu a ochutnali výborné jídlo.

Následovalo smutné loučení a plánování dalšího setkání. V sobotu 13. října jsme nasedli na vlak, který nás v odpoledních hodinách přivezl zpět do České republiky.
Projekt Human Rights nám dává možnost setkat se s lidmi z různých koutů světa, poznat jejich kulturu a zvyky a diskutovat s nimi o problémech spojených s lidskými právy. V neposlední řadě pak získáváme nová přátelství a krásné vzpomínky.

Barbora Zlatohlávková, 7.A

iŠkola.cz



Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv