Loučeň ve dnech 13. 10. - 15. 10. 2014

Divadlo, malba, tanec a hudba na zámku. Vzdělávací pobyt na zámku Loučeň

Pohádka, tanec, hudba, malba - to vše neodmyslitelně patří k zámeckému prostředí.
A v tomto duchu se nesla i vzdělávací akce, které se zúčastnili žáci gymnázia v Čelákovicích.
V dopoledních hodinách se v krásném prostředí zámeckého hotelu žáci proměnili v pohádkové bytosti  a pod vedením PhDr. Milany Ľuptákové se pilně věnovali nácviku divadelního představení v německém jazyce.
Zatímco jedna skupina studentů pečlivě zkoušela, druhá skupina s paní MgA. Zuzanou Jeřábkovou vyráběla divadelní kostýmy a masky k výše zmíněné  pohádce.
Nacvičené divadlo ve vlastnoručně vyrobených  pohádkových kostýmech si pak žáci mohli zahrát v krásném prostředí jedné ze zámeckých komnat.
Ve večerních hodinách se pak naše pohádkové bytosti proměnily v mladé dámy a  gentlemany a v lesku zámeckého hotelu, po vzoru kněžny Marie von Hohenlohe a knížete Alexandra Thurn - Taxise, se pod vedením paní doktorky Ľuptakové  věnovali nácviku společenského tance a etikety.

V odpoledne k nám zavítala i paní magistra Zavřelová, která náš program obohatila svou zajímavou přednáškou "Lidové tance - spojující, obohacující, inspirující... ".  Povidla, dostihový bičík, cukr, Smetana, němčina v hudební výchově…? Jistě! I to patří do hudebního zámeckého salonku v Loučeni.

Vše jsme si spojili do souvislosti, zahráli si na klavír, který kdysi ovládaly ruce Bedřicha Smetany; zatančili si v místech, kde zámecká paní Maria von der Hohenlohe – Thurn und Taxis obdivovala skladatelského génia; pročetli jsme notový zápis „Z domoviny“, jediné Smetanovy skladby pro sólové housle a ještě mnohem víc…

Zkrátka prožili jsme cosi mimořádného!

Děkujeme!

Učitelky žákům 2. A, žáci 2. A učitelkám.

Zámek Loučeň, hudební výchova, 14. 10. 2014, 16.45 – 17.35 hod.

TÉMA:    Lidové písně a tance spojující, inspirující, obohacující…

Hodina hudební výchovy navazuje na probrané učivo primy a odpovídá tematickému plánu sekundy v září a říjnu – dle ŠVP

Polka – valčík – mateník

B. Smetana – „Z domoviny“  

Loučeň – koně – Jabkenice -  německý jazyk…

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv