Loučeň ve dnech 13. 10. - 15. 10. 2014

Divadlo, malba, tanec a hudba na zámku. Vzdělávací pobyt na zámku Loučeň

Pohádka, tanec, hudba, malba - to vše neodmyslitelně patří k zámeckému prostředí.
A v tomto duchu se nesla i vzdělávací akce, které se zúčastnili žáci gymnázia v Čelákovicích.
V dopoledních hodinách se v krásném prostředí zámeckého hotelu žáci proměnili v pohádkové bytosti  a pod vedením PhDr. Milany Ľuptákové se pilně věnovali nácviku divadelního představení v německém jazyce.
Zatímco jedna skupina studentů pečlivě zkoušela, druhá skupina s paní MgA. Zuzanou Jeřábkovou vyráběla divadelní kostýmy a masky k výše zmíněné  pohádce.
Nacvičené divadlo ve vlastnoručně vyrobených  pohádkových kostýmech si pak žáci mohli zahrát v krásném prostředí jedné ze zámeckých komnat.
Ve večerních hodinách se pak naše pohádkové bytosti proměnily v mladé dámy a  gentlemany a v lesku zámeckého hotelu, po vzoru kněžny Marie von Hohenlohe a knížete Alexandra Thurn - Taxise, se pod vedením paní doktorky Ľuptakové  věnovali nácviku společenského tance a etikety.

V odpoledne k nám zavítala i paní magistra Zavřelová, která náš program obohatila svou zajímavou přednáškou "Lidové tance - spojující, obohacující, inspirující... ".  Povidla, dostihový bičík, cukr, Smetana, němčina v hudební výchově…? Jistě! I to patří do hudebního zámeckého salonku v Loučeni.

Vše jsme si spojili do souvislosti, zahráli si na klavír, který kdysi ovládaly ruce Bedřicha Smetany; zatančili si v místech, kde zámecká paní Maria von der Hohenlohe – Thurn und Taxis obdivovala skladatelského génia; pročetli jsme notový zápis „Z domoviny“, jediné Smetanovy skladby pro sólové housle a ještě mnohem víc…

Zkrátka prožili jsme cosi mimořádného!

Děkujeme!

Učitelky žákům 2. A, žáci 2. A učitelkám.

Zámek Loučeň, hudební výchova, 14. 10. 2014, 16.45 – 17.35 hod.

TÉMA:    Lidové písně a tance spojující, inspirující, obohacující…

Hodina hudební výchovy navazuje na probrané učivo primy a odpovídá tematickému plánu sekundy v září a říjnu – dle ŠVP

Polka – valčík – mateník

B. Smetana – „Z domoviny“  

Loučeň – koně – Jabkenice -  německý jazyk…

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv