Loučeň ve dnech 13. 10. - 15. 10. 2014

Divadlo, malba, tanec a hudba na zámku. Vzdělávací pobyt na zámku Loučeň

Pohádka, tanec, hudba, malba - to vše neodmyslitelně patří k zámeckému prostředí.
A v tomto duchu se nesla i vzdělávací akce, které se zúčastnili žáci gymnázia v Čelákovicích.
V dopoledních hodinách se v krásném prostředí zámeckého hotelu žáci proměnili v pohádkové bytosti  a pod vedením PhDr. Milany Ľuptákové se pilně věnovali nácviku divadelního představení v německém jazyce.
Zatímco jedna skupina studentů pečlivě zkoušela, druhá skupina s paní MgA. Zuzanou Jeřábkovou vyráběla divadelní kostýmy a masky k výše zmíněné  pohádce.
Nacvičené divadlo ve vlastnoručně vyrobených  pohádkových kostýmech si pak žáci mohli zahrát v krásném prostředí jedné ze zámeckých komnat.
Ve večerních hodinách se pak naše pohádkové bytosti proměnily v mladé dámy a  gentlemany a v lesku zámeckého hotelu, po vzoru kněžny Marie von Hohenlohe a knížete Alexandra Thurn - Taxise, se pod vedením paní doktorky Ľuptakové  věnovali nácviku společenského tance a etikety.

V odpoledne k nám zavítala i paní magistra Zavřelová, která náš program obohatila svou zajímavou přednáškou "Lidové tance - spojující, obohacující, inspirující... ".  Povidla, dostihový bičík, cukr, Smetana, němčina v hudební výchově…? Jistě! I to patří do hudebního zámeckého salonku v Loučeni.

Vše jsme si spojili do souvislosti, zahráli si na klavír, který kdysi ovládaly ruce Bedřicha Smetany; zatančili si v místech, kde zámecká paní Maria von der Hohenlohe – Thurn und Taxis obdivovala skladatelského génia; pročetli jsme notový zápis „Z domoviny“, jediné Smetanovy skladby pro sólové housle a ještě mnohem víc…

Zkrátka prožili jsme cosi mimořádného!

Děkujeme!

Učitelky žákům 2. A, žáci 2. A učitelkám.

Zámek Loučeň, hudební výchova, 14. 10. 2014, 16.45 – 17.35 hod.

TÉMA:    Lidové písně a tance spojující, inspirující, obohacující…

Hodina hudební výchovy navazuje na probrané učivo primy a odpovídá tematickému plánu sekundy v září a říjnu – dle ŠVP

Polka – valčík – mateník

B. Smetana – „Z domoviny“  

Loučeň – koně – Jabkenice -  německý jazyk…

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv