Návštěva Staré Boleslavi

To bylo jednou ve středu,…

…přesněji: 21.9.2011, co se střetly dvě události. Já o nich budu psát jako nezúčastněná osoba. Na základě fyzických dovedností v běhání, vrhání ale i třeba dalšího sportovního talentu, se vybírala čestná reprezentace naší školy v Houšťce. Nasazení bylo obrovské, až svaly praskaly. Ostatní, jenž se do nominace nevešli, ať už kvůli chabému sportovnímu duchu, či jen nedostatečné motivaci, se dočkali výletu do Brandýsa nad Labem za stopami českého knížete. Za stopami svatého Václava a „jeho“ chorálem. Netřeba zmiňovat, že zážitek to byl pro všechny stejně silný. Navíc si mohli onu církevní hymnu ozkoušet i na svých hlasivkách v perfektní akustice.
A co naši reprezentanti?...
Řekněme, že si vedli obstojně... Když při tom přimhouříme jedno oko…

PAVEL UNGR, 6.A

 

Pouť za svatováclavským chorálem…

Dne 21.září se hudebkáři  , I.A,  II.A a sexty vydali po stopách sv. Václava do Staré Boleslavi. Prošli jsme si nejvýznamnější památky spojené se životem tohoto světce (románský kostel sv. Klimenta a baziliku sv. Václava)) i kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Odborný výklad naší průvodkyně dokazoval její zaujatost pro tuto práci a já jsem si uvědomila, jak je důležitá péče o památky a zachování tradic.
Všem lidem, kteří věnují své úsilí a finanční i hmotné prostředky na obnovu historie českých zemí, patří velký dík nás všech.
Staroboleslavská exkurze mě přesvědčila, že historické dědictví českého národa je stále živé a ovlivňuje i naši dobu.

ANDREA WAGNEROVÁ, 6.A

 

Po stopách sv. Václava (nejen v hudbě)

V září jsme měli příležitost poslechnout si výklad o legendě, o freskách v kapli atd… Prohlédli jsme si všechna zákoutí kostela, která jsme naplnili vlastním zpěvem svatováclavského chorálu. Zpěv se krásně rozléhal po celé místnosti.
Také se nám naskytla příležitost prohlédnout si unikátní památku ikony s Pannou Marií. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, celá exkurze probíhala ve velmi zajímavém duchu.

MICHAELA ŠTRBÍKOVÁ, 6.A

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv