Netoliko, že je tma, ale nevidím. V+W+J

15.2., 11.00 hod., aula – beseda s pedagogem a violoncellistou o životě bez zraku

„…Sám vím, jak je to těžké, prakticky nic nevidět. Zúčastnil jsem se jednou akce, která simulovala svět nevidomých…“ – Drábek

„…Překvapilo mě, že se nevidomí lidé dokážou tak skvěle naučit na hudební nástroj…“  (konkrétně na violu da gamba) - S. Tučková

„Hrál skvěle i přes svůj handicap.“ – Synecký

„Velmi takové lidi obdivuji…“ – Goliášová

„ Mohli jsme na vlastní kůži vyzkoušet, psát a číst Braillovo písmo…“ – Konečný

„… ohmatat si jazyk nevidomých…“ – Ryndychová

„… zaslouží si velký obdiv…“ – Páál

„… Beseda dopomohla k zamyšlení se nad vlastním životem, prioritami. Nad tím, že zdraví je to nejdůležitější, co máme. Tak bychom si ho měli vážit…“ - Siváková

„… Je možná škoda, že jste ho přerušovala a nebylo to tak plynule ucelené…“ – O. Pecha

Omlouvám se, Ondro, mě ta beseda zkrátka také nemohla nechat netečnou.

S díky
Učitelka hudební výchovy

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv