Poděkování

Milí studenti čelákovického gymnázia, milí rodiče, přátelé.

předadventní  pozastavení v sobotu, dne 28.11., umocněné patnáctiletým výročím založení školy, bylo pro mě – , zdejší učitelku hudební výchovy opravdovým pohlazením. Tak, jako se zpívá v jednom spirituálu, který upravil František Nedvěd:

„…Tichounce tam stáli, na zvonky si zvonili bim-bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam. Ó, jak se máte?...“ atd.

Přišli jste vy, studenti, i ti, kteří již nemají hudební výchovu v rozvrhu, přišli jste i vy, „moji studenti“, přišli a zpívali a povídali si paní profesorky, páni profesoři, rodiče, … a bylo nám spolu dobře.

Vy jste vytvořili tříhodinové hudební pozastavení bez jakýchkoli příkazů, plánování či předchozích dohod.

Souznění…

Děkuji vám. Mgr. Jarmila Zavřelová

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv