„Přijelo k nám divadýlko!...“ aneb : „O putování Panny Marie a sv. Josefa“

Představení neslo název „Slyšte, slyšte…!“ Hrál a zpíval pan Ivan Urbánek - umělec z Brna.

„Dne 22.11.2011 v 8.0 hod. jsme byli na představení, které se nám hodilo do hudební výchovy, literatury, lehce do dějepisu a dramatické výchovy…“

 „…Viděli jsme nevídaný kousek! Jeden muž s devíti dětmi z hlediště předvedl divadelní hru o narození Ježíška…“

…“Program se mi moc líbil. Měla jsem možnost a čest zahrát si Marii. Ivan Urbánek byl moc zábavný.“

…Jenom kdybychom nebyli tak upovídaná škola! Slyšel bych toho víc.“

…Rozhodně to nebyla JEN ztráta času. Ale i hezké zahájení doby adventní.“

…Za všechny děkuji Ivanu Urbánkovi a přeji hezký advent.

Postřehy studentů 1.A a 2.A:

A. Špitálská, K.Nesládková, 1.A, T.Choděra, N.Erbenová, M.Pasqualetti, K.Forejtová, D.Skála

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv