„Přijelo k nám divadýlko!...“ aneb : „O putování Panny Marie a sv. Josefa“

Představení neslo název „Slyšte, slyšte…!“ Hrál a zpíval pan Ivan Urbánek - umělec z Brna.

„Dne 22.11.2011 v 8.0 hod. jsme byli na představení, které se nám hodilo do hudební výchovy, literatury, lehce do dějepisu a dramatické výchovy…“

 „…Viděli jsme nevídaný kousek! Jeden muž s devíti dětmi z hlediště předvedl divadelní hru o narození Ježíška…“

…“Program se mi moc líbil. Měla jsem možnost a čest zahrát si Marii. Ivan Urbánek byl moc zábavný.“

…Jenom kdybychom nebyli tak upovídaná škola! Slyšel bych toho víc.“

…Rozhodně to nebyla JEN ztráta času. Ale i hezké zahájení doby adventní.“

…Za všechny děkuji Ivanu Urbánkovi a přeji hezký advent.

Postřehy studentů 1.A a 2.A:

A. Špitálská, K.Nesládková, 1.A, T.Choděra, N.Erbenová, M.Pasqualetti, K.Forejtová, D.Skála

iŠkola.czImatrikulace
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 10:00 v KD v Čelákovicích.


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv