„Přijelo k nám divadýlko!...“ aneb : „O putování Panny Marie a sv. Josefa“

Představení neslo název „Slyšte, slyšte…!“ Hrál a zpíval pan Ivan Urbánek - umělec z Brna.

„Dne 22.11.2011 v 8.0 hod. jsme byli na představení, které se nám hodilo do hudební výchovy, literatury, lehce do dějepisu a dramatické výchovy…“

 „…Viděli jsme nevídaný kousek! Jeden muž s devíti dětmi z hlediště předvedl divadelní hru o narození Ježíška…“

…“Program se mi moc líbil. Měla jsem možnost a čest zahrát si Marii. Ivan Urbánek byl moc zábavný.“

…Jenom kdybychom nebyli tak upovídaná škola! Slyšel bych toho víc.“

…Rozhodně to nebyla JEN ztráta času. Ale i hezké zahájení doby adventní.“

…Za všechny děkuji Ivanu Urbánkovi a přeji hezký advent.

Postřehy studentů 1.A a 2.A:

A. Špitálská, K.Nesládková, 1.A, T.Choděra, N.Erbenová, M.Pasqualetti, K.Forejtová, D.Skála

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv