Projekt „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“.

Škola získala na základě své úspěšné žádosti grant Středočeského kraje na podporu realizace projektu „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“.

Jedním z cílů projektu bylo rozšířit pohybové aktivity žáků pro zlepšení nebo alespoň udržení  kondice a jejich implementace do výuky tělesné výchovy ve spolupráci s fyzioterapeutem. Projekt byl zahájen kineziologickým výzkumem žáků, což byl podklad pro stanovení individuálních pohybových programů. Nácvik doporučených cvičení proběhl pod vedením špičkového fyzioterapeuta.

Projekt byl velkým přínosem pro zdraví žáků, protože výzkum odhalil několik vážných, často skrytých vad v držení těla.  Tyto by v budoucnosti mohly zapříčinit zdravotní obtíže.

 

logo středočeského kraje

iŠkola.czSchválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Školní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv