Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali v médiích propagační kampaň OP VK a zejména Výzvy MŠMT č. 56. Výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství, výuky cizích jazyků a podporu výuky matematiky a přírodovědných oborů. Náš projekt předložený do této výzvy byl úspěšný a získaná finanční podpora z rozpočtu EU a státního rozpočtu poskytne škole prostor pro vlastní způsob realizace. Uvážlivě jsme vybrali následující aktivity: čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, shadowing pro pedagogy a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Z jejich realizace vám přinášíme několik postřehů.

Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii. Žáci absolvovali jazykovou výuku, seznámili se s každodenním chodem francouzských a anglických domácností, srovnali své vědomosti s vědomostmi svých vrstevníků z různých zemí i vrstevníků z českých základních škol.

Ve Francii obdivovali krásy  regionů Auvergne a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy,  poznali město Clermont – Ferrand. V Anglii realizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali legendami opředené magické místo Stonehenge. Poslední den strávili v metropoli nad Temží – Londýně.

Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevníky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

Mgr. Lenka Hošková, PhDr. Monika Hulová

iŠkola.czPetice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Den otevřených dveří
10.1. 2017, od 9:00 hod do 16:00 hod


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Informace pro přijaté uchazeče
Posledním termínem odevzdání zápisového lístku je pro oba obory pátek 6. května 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Zahájení kurzů přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy a gymnázia


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Pěvecký sbor od II. pololetí 2016
jednou týdně – v pondělí, cca 14.40 hod. – 15.15 hod.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Nezbylo pro vaše dítě místo ve školní družině?


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Výsledky přijímacích zkoušek
Přehled výsledků přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16


Sponzoři
vzory darovacích smluv