Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali v médiích propagační kampaň OP VK a zejména Výzvy MŠMT č. 56. Výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství, výuky cizích jazyků a podporu výuky matematiky a přírodovědných oborů. Náš projekt předložený do této výzvy byl úspěšný a získaná finanční podpora z rozpočtu EU a státního rozpočtu poskytne škole prostor pro vlastní způsob realizace. Uvážlivě jsme vybrali následující aktivity: čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, shadowing pro pedagogy a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Z jejich realizace vám přinášíme několik postřehů.

Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii. Žáci absolvovali jazykovou výuku, seznámili se s každodenním chodem francouzských a anglických domácností, srovnali své vědomosti s vědomostmi svých vrstevníků z různých zemí i vrstevníků z českých základních škol.

Ve Francii obdivovali krásy  regionů Auvergne a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy,  poznali město Clermont – Ferrand. V Anglii realizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali legendami opředené magické místo Stonehenge. Poslední den strávili v metropoli nad Temží – Londýně.

Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevníky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

Mgr. Lenka Hošková, PhDr. Monika Hulová

iŠkola.czŠkolní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv