Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali v médiích propagační kampaň OP VK a zejména Výzvy MŠMT č. 56. Výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství, výuky cizích jazyků a podporu výuky matematiky a přírodovědných oborů. Náš projekt předložený do této výzvy byl úspěšný a získaná finanční podpora z rozpočtu EU a státního rozpočtu poskytne škole prostor pro vlastní způsob realizace. Uvážlivě jsme vybrali následující aktivity: čtenářské dílny, zahraniční jazykové kurzy pro učitele, shadowing pro pedagogy a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Z jejich realizace vám přinášíme několik postřehů.

Poslední říjnový týden navštívilo 20 našich žáků Francii a Anglii. Žáci absolvovali jazykovou výuku, seznámili se s každodenním chodem francouzských a anglických domácností, srovnali své vědomosti s vědomostmi svých vrstevníků z různých zemí i vrstevníků z českých základních škol.

Ve Francii obdivovali krásy  regionů Auvergne a Rhōne-Alpes. Navštívili města Lyon, Vichy,  poznali město Clermont – Ferrand. V Anglii realizovali výlety do Cardiffu, Bristolu, poznali legendami opředené magické místo Stonehenge. Poslední den strávili v metropoli nad Temží – Londýně.

Žáci se vraceli do svých domovů bohatší o nové znalosti, zajímavé zkušenosti, dojmy a s nově nabytým sebevědomím, protože mezi vrstevníky byli nejkreativnější a nejbystřejší. Za zúročení svého vzdělání a znalostí sklidili v jazykových kurzech obdiv a respekt zahraničních učitelů.

Mgr. Lenka Hošková, PhDr. Monika Hulová

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv