Reprezentant ojedinělého „řemesla – umění?“ - cechu zvonařského

Reprezentant ojedinělého „řemesla – umění?“  - cechu zvonařského Ing. PETR RUDOLF MANOUŠEK má na starosti libý zvuk desítek-stovek zvonů a zvonků na celém světě.

Přesto nám - v tomto předvánočním čase, věnoval dvě hodiny svého vzácného času.  

Ano! Tichounce jsme v aule naslouchali (při dokumentu o rekonstrukci srdce ke zvonu ZIKMUND by bylo slyšet i špendlík spadnout) a na zvonky jsme zvonili: „BIM-BAM“…

Důstojnější zakončení hudební soutěže „Advent – aneb jak ho vidím“ já jsme si nemohli přát.

Studenti tercie, kvinty, I. ročníku

P.S.  

a)    Carol GRYGAROVÁ se stala vítězkou  pokračování hudební soutěže o nejvýstižnější výtvarné zpracování obalu případného CD písně či skladby, která zazněla na vánočním setkání dne 1.12.
b)    Z bleskového výzkumu mezi zúčastněnými žáky vyplynulo, že nejvíce talentu jsme zdědili po předcích v oblasti hudby, herectví, tance a sportu. Zvonařství – bohužel…
c)    … tak šťastné a veselé!!!                

Vaše učitelka hudební výchovy

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv