Reprezentant ojedinělého „řemesla – umění?“ - cechu zvonařského

Reprezentant ojedinělého „řemesla – umění?“  - cechu zvonařského Ing. PETR RUDOLF MANOUŠEK má na starosti libý zvuk desítek-stovek zvonů a zvonků na celém světě.

Přesto nám - v tomto předvánočním čase, věnoval dvě hodiny svého vzácného času.  

Ano! Tichounce jsme v aule naslouchali (při dokumentu o rekonstrukci srdce ke zvonu ZIKMUND by bylo slyšet i špendlík spadnout) a na zvonky jsme zvonili: „BIM-BAM“…

Důstojnější zakončení hudební soutěže „Advent – aneb jak ho vidím“ já jsme si nemohli přát.

Studenti tercie, kvinty, I. ročníku

P.S.  

a)    Carol GRYGAROVÁ se stala vítězkou  pokračování hudební soutěže o nejvýstižnější výtvarné zpracování obalu případného CD písně či skladby, která zazněla na vánočním setkání dne 1.12.
b)    Z bleskového výzkumu mezi zúčastněnými žáky vyplynulo, že nejvíce talentu jsme zdědili po předcích v oblasti hudby, herectví, tance a sportu. Zvonařství – bohužel…
c)    … tak šťastné a veselé!!!                

Vaše učitelka hudební výchovy

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv