Soutěž filmové kritiky

Nechcete se jet podívat do kina a poté na film napsat kritiku? Tak se nás jednoho dne zeptala naše paní profesorka. Pár odvážlivců se přihlásilo a asi 14 dní nato jsme už „frčeli“ do Prahy do Francouzského institutu zhlédnout film Prorok.

V kině nás bylo kolem dvou set. Sepsali jsme kritiky a asi po měsíci se pět šťastlivců z čelákovického gymnázia radovalo. Jmenovitě Barbora Janáková, Hanka Kožušníková, Kateřina Smolová, Veronika Simonová a já. Z celého středočeského kraje postupovalo 20 lidí. A z našeho gymnázia pět.

11. 4. 2010 v jsme v noci  nasedli do autobusu, kde převažovalo ženské osazenstvo nad mužským, a vyrazili jsme směr burgundské městečko Louhans. Cesta trvala něco kolem dvanácti hodin. Po příjezdu  jsme se ubytovali, byli pohoštěni a šli jsme „zkouknout“ film Goodbye Lenin!. Následovala přednáška francouzské kritičky Amelie Dubios na téma: Jak napsat správnou kritiku. Ještě ten samý den večer jsme opět zašli do kina, tentokrát nám byl promítán soutěžní film, který se jmenoval Les Herbes Folles. Na ten jsme následující den ráno psali naše práce.

Celý náš výlet byl velmi vydařený, byly pro nás připraveny různé aktivity, dokonce jsme sami natáčeli film. Poznali jsme krásné městečko, francouzskou kulturu a styl života. A v neposlední řadě nové přátele nejen ze Středočeského kraje, ale také z Německa, Polska a Francie. Společná práce na natáčení filmu z nás udělala dobrou partu a bylo jedno, odkud kdo pochází. Na celý průběh soutěže a výlet do Louhans vzpomínáme ještě dnes.

Klára Pechalová, septima A

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv