Soutěž Finanční gramotnost

Naši studenti ze třeťáku a septimy se letos zúčastnili 1. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Finanční gramotnost.

Posláním soutěže je vzbudit  zájem žáků, neformální posouzení úrovně znalostí žáků v této oblasti, seznámit je s praktickou stránkou finanční problematiky a pomoci jim orientovat se v ní. Do školního kola se zapojilo 33 studentů, , z nichž byli vybráni 3 nejlepší řešitelé, kteří utvořili družstvo a postoupili do okresního kola této soutěže, kde zvítězili a z 1. místa postoupili do kola krajského a následně i do kola celostátního. To se konalo 5. května v reprezentačních prostorách Kongresového centra České národní banky, a tak si mohli naši studenti porovnat své znalosti s nejlepšími z celé republiky. V konkurenci 14 nejlepších středních škol skončili Lukáš Blažek, Tereza Horáková a Karel Vlk na 4. místě. Jejich úspěch j o to cennější, že většina škol, které se probojovaly do celostátního kola, byly obchodní akademie nebo podnikatelské školy. Gratulujeme!

Mgr. Ivana Pokorná

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv