Soutěží i naši učitelé - Domino

Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil v roce 2013 již třetí ročník celostátní přehlídky digitálních výukových objektů Domino.

Soutěž podporuje aktivitu učitelů v tvorbě výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků. V letošním roce přihlásili tvořiví a kreativní učitelé celkem 107 svých prací, do semifinálových kol, která se konají 18. listopadu 2013 v Praze a v Olomouci, jich postoupilo 38.

Gymnázium Čelákovice zastupují

  • Mgr. Daniela Švejdová – CORE TRAINING (zpevňovací cvičení)
  • Mgr. Kateřina Dadáková – SVĚT ENERGIE (interaktivní hra)

Obě naše kolegyně postoupily do semifinálového kola.

Core Training

Core training

Svět Energie

Svět energie

 

Domino 2013

 

Domino

Domino

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv