Vážení čtenáři Zpravodaje

dostává se Vám do rukou poslední předprázdninový výtisk měsíčníku města Čelákovic.  Za několik dní máme za sebou další školní rok a jsme bohatší o nové zkušenosti. Pravidelně jsme se Vám snažili přinášet informace  ze života a činnosti školy, seznamovat s výsledky snažení  našich učitelů a žáků.

Letošní školní rok byl obzvlášť náročný pro pedagogy. Reforma školství pokračuje, požadavky kladené na učitele narůstají, občas chybí porozumění k jejich práci. Přes řadu úskalí můžeme školní rok 2009-2010 považovat za vydařený.
Naši studenti obsadili  jak v soutěžích jazykových, přírodovědných, tak i ve sportu v okresních, krajských i celostátních kolech přední místa. Zrealizovali jsme několik projektů zaměřených na ekologii, primární prevenci patologických jevů, podporu tělesné a estetické výchovy. Z nejúspěšnějších  můžeme jmenovat konferenci „Životní prostředí v regionu“, projekt „Žijeme a studujeme spolu“ finančně podpořený MŠMT, projekty „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“ a „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, soutěž „CinéClyc“ podpořenou Středočeským krajem a projekt „Květnové souznění“.

Velmi uspokojivé jsou i výsledky projektu Mapa školy pro SŠ. V hodnocení žáků s ohledem na zajímavost výuky naše škola předstihla tři čtvrtiny ostatních zúčastněných škol. Na kvalitu vzdělání a výchovu má značný vliv to, zda žáci chodí do školy rádi a cítí se zde dobře. Atmosféra školy byla rodiči žáků osmiletého gymnázia hodnocena z možných 4 bodů 3,20  body a rodiči žáků čtyřletého gymnázia 3,50 body. Rodiče vnímají možnost komunikace se školou jako dostatečnou, v hodnocení předstihla naše škola polovinu zúčastněných škol. Už teď se zdá, že jsme na dobré cestě - úterní odpoledne jsme úpravami v rozvrhu vyhradili pro práci předmětových komisí, setkávání žáků, návštěvy rodičů, komunikace s partnery školy. Studenti dostali možnost aktivně se podílet na organizaci svých akcí a otestovat nové formy práce. Výsledkem byly dva vydařené maturitní plesy.

Tak jako každý rok i v letošním školním roce měřila úroveň vzdělávání na naší škole Česká školní inspekce, kontrolní šetření prováděl i zřizovatel. Obstáli jsme po všech stránkách.

Zaznamenali jsme nárůst zájmu o studium na naší škole, žáci po ukončení povinné školní docházky pokračují ve studiu u nás. Těší nás, že se k nám vrátila učitelka z Jihoafrické republiky a přes mnohé lukrativnější nabídky se věnuje našim žákům.

Závěrem přejeme našim maturantům, aby byli úspěšní v dalším studiu i v životě. Pedagogům děkujeme za dobře odvedenou práci a reprezentaci školy, partnerům za podporu. Vám, milí čtenáři, hezké prázdniny.

Vedení školy

0 - 0 z 0 článků |

Dokument nenalezen.

iŠkola.czŠkolní průkaz ISIC
naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC


Schůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv