Vážení čtenáři Zpravodaje

dostává se Vám do rukou poslední předprázdninový výtisk měsíčníku města Čelákovic.  Za několik dní máme za sebou další školní rok a jsme bohatší o nové zkušenosti. Pravidelně jsme se Vám snažili přinášet informace  ze života a činnosti školy, seznamovat s výsledky snažení  našich učitelů a žáků.

Letošní školní rok byl obzvlášť náročný pro pedagogy. Reforma školství pokračuje, požadavky kladené na učitele narůstají, občas chybí porozumění k jejich práci. Přes řadu úskalí můžeme školní rok 2009-2010 považovat za vydařený.
Naši studenti obsadili  jak v soutěžích jazykových, přírodovědných, tak i ve sportu v okresních, krajských i celostátních kolech přední místa. Zrealizovali jsme několik projektů zaměřených na ekologii, primární prevenci patologických jevů, podporu tělesné a estetické výchovy. Z nejúspěšnějších  můžeme jmenovat konferenci „Životní prostředí v regionu“, projekt „Žijeme a studujeme spolu“ finančně podpořený MŠMT, projekty „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“ a „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, soutěž „CinéClyc“ podpořenou Středočeským krajem a projekt „Květnové souznění“.

Velmi uspokojivé jsou i výsledky projektu Mapa školy pro SŠ. V hodnocení žáků s ohledem na zajímavost výuky naše škola předstihla tři čtvrtiny ostatních zúčastněných škol. Na kvalitu vzdělání a výchovu má značný vliv to, zda žáci chodí do školy rádi a cítí se zde dobře. Atmosféra školy byla rodiči žáků osmiletého gymnázia hodnocena z možných 4 bodů 3,20  body a rodiči žáků čtyřletého gymnázia 3,50 body. Rodiče vnímají možnost komunikace se školou jako dostatečnou, v hodnocení předstihla naše škola polovinu zúčastněných škol. Už teď se zdá, že jsme na dobré cestě - úterní odpoledne jsme úpravami v rozvrhu vyhradili pro práci předmětových komisí, setkávání žáků, návštěvy rodičů, komunikace s partnery školy. Studenti dostali možnost aktivně se podílet na organizaci svých akcí a otestovat nové formy práce. Výsledkem byly dva vydařené maturitní plesy.

Tak jako každý rok i v letošním školním roce měřila úroveň vzdělávání na naší škole Česká školní inspekce, kontrolní šetření prováděl i zřizovatel. Obstáli jsme po všech stránkách.

Zaznamenali jsme nárůst zájmu o studium na naší škole, žáci po ukončení povinné školní docházky pokračují ve studiu u nás. Těší nás, že se k nám vrátila učitelka z Jihoafrické republiky a přes mnohé lukrativnější nabídky se věnuje našim žákům.

Závěrem přejeme našim maturantům, aby byli úspěšní v dalším studiu i v životě. Pedagogům děkujeme za dobře odvedenou práci a reprezentaci školy, partnerům za podporu. Vám, milí čtenáři, hezké prázdniny.

Vedení školy

0 - 0 z 0 článků |

Dokument nenalezen.

iŠkola.cz



Kurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv