Vážený pane prezidente Havle...

Vážený pane prezidente Havle,

je ráno, 21.12.2011. Jdeme do Kulturního domu v Čelákovicích na koncert Adamusova tria, a myslíme na další stovky a tisíce lidí, kteří také míří, ve stejnou dobu, poklonit se Vaší památce. My, studenti gymnázia v Čelákovicích jsme sice nezažili (vzhledem k datu našeho narození) Vaše působení  a  celosvětový význam ve funkci hlavy státu.
Díky Vám se ale ve škole můžeme dozvídat pravdivá historická fakta od našich vyučujících.
Díky Vašemu celoživotnímu boji za pravdu…

Nasloucháme tklivým tónům anglického rohu, bouřlivým akordům klavíru.. Jemnost akustických houslí střídá drsně-melancholický zvuk elektrifikovaných houslí. Zní skladby autorů, kteří Vám byli blízcí: Janáček, Martinů, Viklický…   A také ukázka z tvorby soudobé punk-rockové scény. Hraje nám Jan Adamus, Jitka Adamusová s dcerou Marcelou a Květa Novotná.

Prostředí Kulturního domu je nějak krásnější. Slavnostnější…  I my, studenti, se chováme na koncertu „vážné hudby“, která není právě naším „šálkem čaje“ líp, než obvykle…

…sbohem, pane prezidente Havle…

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv