Známe MISS MAJÁLESíku 2014!

Hlavní porota ve složení přítomných pedagogů tímto titulem „pasovala“ MAGDALENU ŠAJNOVOU, studentská porota pak NELU SRŠŇOVOU. Obě z 1.A.). Ceny předal samotný Homer Simpson (alias Vlastimil ZAVŘEL).


MAJÁLESík se konal v aule gymnázia dne 7.5.2014 od 9.00 do 11.40 hod.  Užili jsme si to.  Byť obloha „dštěla déšť“ !

Žáci 1.A, 2.A, 3.A.

Zvláštní poděkovaní patří žákům 1.A, 6.A a II.A – skupina Hv za jejich zodpovědný přístup k přípravě programu.

Děkuji všem! Jarmila Zavřelová – učitelka Hv a Dv.

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv