Zpravodaj města Čelákovice v červnu

Vážení čtenáři Zpravodaje,

dostává se Vám do rukou poslední předprázdninový výtisk měsíčníku města Čelákovic.  Za několik dní máme za sebou další školní rok a jsme bohatší o nové zkušenosti. Pravidelně jsme se Vám snažili přinášet informace  ze života a činnosti školy, seznamovat s výsledky snažení  našich učitelů a žáků.
Letošní školní rok byl obzvlášť náročný pro pedagogy. Reforma školství pokračuje, požadavky kladené na učitele narůstají, občas chybí porozumění k jejich práci. Přes řadu úskalí můžeme školní rok 2009-2010 považovat za vydařený.

Naši studenti obsadili  jak v soutěžích jazykových, přírodovědných tak i ve sportu v okresních, krajských i celostátních přední místa. Zrealizovali jsme několik projektů zaměřených na ekologii, primární prevenci patologických jevů, podporu tělesné a estetické výchovy. Z nejúspěšnějších  můžeme jmenovat: konference „Životní prostředí v regionu“, projekt „Žijeme a studujeme spolu“ finančně podpořen MŠMT, projekty „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“ a „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, „Ciné Clyc“ podpořené Středočeským krajem, projekt „Květnové souznění“.

Velmi uspokojivé jsou i výsledky projektu Mapa školy pro SŠ. V hodnocení žáků s ohledem na zajímavost výuky naše škola předstihla tři čtvrtiny ostatních zúčastněných škol. Na kvalitu vzdělání a výchovu má značný vliv to, zda žáci chodí do školy rádi a cítí se zde dobře. Atmosféra školy byla rodiči žáků osmiletého gymnázia hodnocena z možných 4 bodů 3,20  body a rodiči žáků čtyřletého gymnázia 3,50 body. Rodiče vnímají možnost komunikace se školou jako dostatečnou, v hodnocení předstihla naše škola polovinu zúčastněných škol. Už teď se zdá, že jsme na dobré cestě - úterní odpoledne jsme úpravami v rozvrhu vyhradili pro práci předmětových komisí, setkávání žáků, návštěvy rodičů, komunikace s partnery školy. Studenti dostali možnost aktivně se podílet na organizaci svých akcí a otestovat nové formy práce. Výsledkem byly dva vydařené maturitní plesy.

Tak jako každý rok i v letošním školním roce měřila úroveň vzdělávání na naší škole Česká školní inspekce, kontrolní šetření prováděl i zřizovatel. Obstáli jsme po všech stránkách.

Zaznamenali jsme nárůst zájmu o studium na naší škole, žáci po ukončení povinné školní docházky pokračují ve studiu u nás. Těší nás, že se k nám vrátila učitelka z Jihoafrické republiky a přes mnohé lukrativnější nabídky se věnuje našim žákům.

Závěrem přejeme našim maturantům, aby byli úspěšní v dalším studiu i v životě. Pedagogům děkujeme za dobře odvedenou práci a reprezentaci školy, partnerům za podporu. Vám, milí čtenáři, hezké prázdniny.

Vedení školy

iŠkola.czŠkolní výlet
Jsme na nuceném školním výletě po Čelákovicích.


Gymnázium aktuálně


Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018 pro uchazeče z 9. ročníků základní školy


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv