Zpravodaj města Čelákovice v červnu

Vážení čtenáři Zpravodaje,

dostává se Vám do rukou poslední předprázdninový výtisk měsíčníku města Čelákovic.  Za několik dní máme za sebou další školní rok a jsme bohatší o nové zkušenosti. Pravidelně jsme se Vám snažili přinášet informace  ze života a činnosti školy, seznamovat s výsledky snažení  našich učitelů a žáků.
Letošní školní rok byl obzvlášť náročný pro pedagogy. Reforma školství pokračuje, požadavky kladené na učitele narůstají, občas chybí porozumění k jejich práci. Přes řadu úskalí můžeme školní rok 2009-2010 považovat za vydařený.

Naši studenti obsadili  jak v soutěžích jazykových, přírodovědných tak i ve sportu v okresních, krajských i celostátních přední místa. Zrealizovali jsme několik projektů zaměřených na ekologii, primární prevenci patologických jevů, podporu tělesné a estetické výchovy. Z nejúspěšnějších  můžeme jmenovat: konference „Životní prostředí v regionu“, projekt „Žijeme a studujeme spolu“ finančně podpořen MŠMT, projekty „Rozšíření pohybových aktivit žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“ a „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, „Ciné Clyc“ podpořené Středočeským krajem, projekt „Květnové souznění“.

Velmi uspokojivé jsou i výsledky projektu Mapa školy pro SŠ. V hodnocení žáků s ohledem na zajímavost výuky naše škola předstihla tři čtvrtiny ostatních zúčastněných škol. Na kvalitu vzdělání a výchovu má značný vliv to, zda žáci chodí do školy rádi a cítí se zde dobře. Atmosféra školy byla rodiči žáků osmiletého gymnázia hodnocena z možných 4 bodů 3,20  body a rodiči žáků čtyřletého gymnázia 3,50 body. Rodiče vnímají možnost komunikace se školou jako dostatečnou, v hodnocení předstihla naše škola polovinu zúčastněných škol. Už teď se zdá, že jsme na dobré cestě - úterní odpoledne jsme úpravami v rozvrhu vyhradili pro práci předmětových komisí, setkávání žáků, návštěvy rodičů, komunikace s partnery školy. Studenti dostali možnost aktivně se podílet na organizaci svých akcí a otestovat nové formy práce. Výsledkem byly dva vydařené maturitní plesy.

Tak jako každý rok i v letošním školním roce měřila úroveň vzdělávání na naší škole Česká školní inspekce, kontrolní šetření prováděl i zřizovatel. Obstáli jsme po všech stránkách.

Zaznamenali jsme nárůst zájmu o studium na naší škole, žáci po ukončení povinné školní docházky pokračují ve studiu u nás. Těší nás, že se k nám vrátila učitelka z Jihoafrické republiky a přes mnohé lukrativnější nabídky se věnuje našim žákům.

Závěrem přejeme našim maturantům, aby byli úspěšní v dalším studiu i v životě. Pedagogům děkujeme za dobře odvedenou práci a reprezentaci školy, partnerům za podporu. Vám, milí čtenáři, hezké prázdniny.

Vedení školy

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv