Gymnázium aktuálně

Vážení,

dnes se do budovy na Komenského ulici 3. NP (prostory gymnázia) dostavili představitelé města a zástupci vítězného zhotovitele a jeho subdodavatelských firem. Město vybralo zhotovitele dne 23. 5. 2017, smlouva o dílo měla být podepsána dne 24. 5. 2017. Město Čelákovice nepřevzalo od gymnázia zatím prostory k realizaci opravy stropů z důvodu absolutního nevyklizení prostor. Mobilní inventář školy byl řádně a v předstihu vystěhován k termínu jednostranně a nejednoznačně stanoveném městem v doporučených dopisech z 23. 3. 2017, 4. 4. 2017 a který byl po té zmatečně upravován v e-mailové komunikaci. Dne 11. května 2017 jsme při prohlídce prostor od zástupců města a zájemců o zakázku neobdrželi žádné námitky ke stavu vyklizení. Pan starosta a pan tajemník na dotazy ohledně nutnosti vyklizení zabudovaného speciálního vybavení sdělil, že toto bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a při jednání s vybraným zhotovitelem. Gymnázium bylo opakovaně ujišťováno: „I nadále platí, že s vybraným zhotovitelem budeme jednat o tom, aby stěhování proběhlo ideálně v rámci prostor, které využívá gymnázium, nebo do prostor v rámci budovy.“ Projednání ošetření a nakládání s majetkem školy pevně zabudovaným v pronajímaných a řádně zaplacených prostorách tedy nebylo před 25. 5. 2017 možné (regály ukotvené do zdí, k podlaze přišroubované stolky a lavice v aule a laboratoři atp.). Nikdo z města nevěděl, zda bude třeba demontovat interaktivní tabule, IT zázemí, laboratoře, zda bude absolutní vyklizení nutné. Diskutovala se i možnost přesunu některého vybavení v rámci postupu prací po etapách ve 3. NP a v rámci prostor školy. Vzhledem k tomu, že vybraná realizační firma při prohlídce prostor 11. května nebyla známá a k prvnímu setkání se zhotovitelem v prostorách 3.NP došlo až dnes při plánovaném předání prostor, nemohly být učiněny potřebné dohody ohledně vyklizení některého vybavení. Žádné práce dnes ráno zahájeny být nemohly, neboť smlouva mezi městem a realizační firmou údajně ještě podepsána nebyla, představitelé realizační firmy se vyjádřili, že k podpisu dojde až po převzetí prostor od města. Účelová tvrzení starosty a fotografie z nevyklizených prostor (viz výše uvedené důvody) jsou jen zástěrkou pro nedostatečnou a neefektivní činnost města (na sdělení starosty, že do 14 dní po havárii bude vše opraveno a další, že v květnu bude hotovo...si jistě vzpomenete). Dnes jsem dokonce byla starostou požádána o názor ve věci změny technologického postupu opravy stropu v jedné místnosti, ukázalo se, že účastníci dnešního setkání nejsou seznámeni s reálným stavem budovy, jednotlivých místností ani podmínek jejich provozu a školního prostředí vůbec, a to bylo provedeno místní šetření a existuje projektová dokumentace skutečného zhotovení stavby.

Zveřejněná fotodokumentace místností, které nebyly údajně dostatečně vyklizené, byly zázemím pro zabezpečení a administraci maturitních zkoušek 2017 a reálný stav ostatních místností posílám v příloze. Odmítám permanentní osočování zaměstnanců školy, znevažování jejich práce a hledání viníka v jejich řadách.

S pozdravem
Ing. Mgr. Lenka Pehrová
ředitelka školy
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv