Informace k vyplňování přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Informace k vyplňování přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí (tzn. obě přihlášky musí být identické).

Při vyplňování dbejte na přesné vyplnění všech položek, zejména:

  • jméno a příjmení uchazeče

  • rodné číslo uchazeče

  • jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče

  • adresa trvalého pobytu (příp. adresa pro doručování písemností)

  • telefonní a e-mailový kontakt na zákonného zástupce uchazeče

K přihlášce může uchazeč přiložit

  1. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

  2. kopie potvrzení o účasti a umístění v soutěžích nejméně okresního významu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se nepožaduje.

Formulář přihlášky ke studiu [xls]
Vysvětlivky k formuláři [docx]

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv