První kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 svojí ředitelkou

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019 a stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  • obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý studijní cyklus … 1 třída, 32 žáků
  • obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý studijní cyklus … 1 třída, 30 žáků

stanoví pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení 

Informace o přijímacím řízení 2018/19 [PDF]

Jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění [PDF]

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávánína Gymnáziu v Čelákovicích


Úřední hodiny v době jarních prázdnin
Pondělí 25. 2. 2019 7:00 - 11, středa 27. 2. 2019 8:00 - 12.00h 13.00 - 15.00h


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv