Přijímání do 1. ročníku

Informace o přípravě a průběhu jednotné přijímací zkoušky v roce 2017

V souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsou připraveny pro uchazeče o studium v maturitních oborech v rámci přijímacího řízení NOVINKY.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury (písemný test) a z Matematiky a jejích aplikací (písemný test).

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku.

Harmonogram důležitých termínů jednotné přijímací zkoušky:

vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy

do 31. 1. 2017

odevzdání přihlášek uchazečů školám

nejpozději do 1. 3. 2017

termíny konání jednotných testů – řádný termín

pro čtyřleté studium

12. 4. 2017 – 1. termín

19. 4. 2017 – 2. termín

pro víceletá gymnázia

18. 4. 2017 – 1. termín

20. 4. 2017 – 2. termín

termíny konání jednotných testů – náhradní termín

pro čtyřleté studium i víceletá gymnázia

11. 5. 2017 – 1. termín

12. 5. 2017 – 2. termín

Info PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE (zdroj MŠMT)

Info JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 (zdroj CERMAT)

iŠkola.czPřípravy na přijímací zkoušky na střední školy
budou zahájeny 29. května 2017 v 15:00 hodin


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


Petice - Chceme čistý vzduch
Petici můžete podepsat každý pracovní den od 8:00 hodin - 16:00 hodin na sekretariátu školy ve druhém patře.


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Vánoční setkání
Hudebně výtvarné Vánoční setkání 26.11.2016


Ředitelské volno
přehled termínů


Plánované třídní schůzky ve školním roce 2016-2017


Organizace školního roku 2016/2017


Stravování v roce 2016-17


Kurzy pro žáky a veřejnost
Pro školní rok 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Výsledky přijímacího řízení 2016/17


Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2016/17
Konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení na školní rok 2016/2017
Obory vzdělávání otevřené ve školním roce 2016/17: 79-41-K/81, osmileté studium, 79-41-K/41, čtyřleté studium


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Organizace školního roku 2015/2016
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 v 8:00 hodin. Vyučování končí v 10:00 hodin.


Oznámení ředitelky školy o organizaci stravování žáků pro školní rok 2015/2016
Účinnost od: 1. 9. 2015


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv