Seznam vyučujících

Seznam vyučujících email telefon
Bezkočka Leoš bezkocka@gymnacel.cz 326929016
Cintlová Yvona cintlova@gymnacel.cz 326929013
Červenková Markéta cervenkovam@gymnacel.cz 326929019
Fic Antonín ficant@gymnacel.cz 326929016
Fuková Petra fukova@gymnacel.cz 326929018
Gollová Jana gollova@gymnacel.cz 326929016
Havránek Radovan havranek@gymnacel.cz 326929018
Hulová Monika hulova@gymnacel.cz 326929017
Josífková Lenka josifkova@gymnacel.cz 326929019
Kepart Aleš kepart@gymnacel.cz 326929018
Kerečaninová Zuzana kerecaninova@gymnacel.cz 326929018
Klouda Miroslav klouda@gymnacel.cz 326929019
Knob Vilibald knob@gymnacel.cz 326929018
Korityák Stanislav korityak@gymnacel.cz 326929017
Kyselá Kristýna  kysela@gymnacel.cz 326929019
Lustigová Martina lustigova@gymnacel.cz 326929017
Macháčková Helena machackova@gymnacel.cz 326929018
Marek Jan marek@gymnacel.cz 326929015
Oberhelová Barbora oberhelova@gymnacel.cz 326929019
Pehrová Lenka pehrova@gymnacel.cz 326929012
Rudolf Miroslav  rudolf@gymnacel.cz 326929019
Řezníčková Libuše reznickova@gymnacel.cz 326929017
Salačová Jana salacova@gymnacel.cz 326929016
Samochinová Hana samochinova@gymnacel.cz 326929019
Slavík Nicolle slavik@gymnacel.cz 326929017
Šimůnková Zdeňka simunkova@gymnacel.cz 326929017
Votrubová Miroslava votrubova@gymnacel.cz 326929019
Zettelová Marta zettelovam@gymnacel.cz 326929016

V rámci činnosti výchovného poradce nabízí škola žákům Gymnázia Čelákovice a jejich rodičům poradenskou činnost v tomto rozsahu:

poradenství při řešení prospěchových a výchovných problémů

poradenství při zajištění integrace žáků s SPU

zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Kontakt:

Mgr. Yvona Cintlová, kancelář č. 312, email: cintlova@gymnacel.cz.

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14:00 - 17:00  -  po předchozí domluvě (v případě potřeby lze dohodnout jiný termín)

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávánína Gymnáziu v Čelákovicích


Úřední hodiny v době jarních prázdnin
Pondělí 25. 2. 2019 7:00 - 11, středa 27. 2. 2019 8:00 - 12.00h 13.00 - 15.00h


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv