Seznam vyučujících

Jméno Předměty Telefon E-mail:
Cintlová Yvona, Mgr.  ZSV, FG, Čj 326929013  cintlova@gymnacel.cz
Černá Pavla, Mgr. Dě, ZSV 326929013 cernap@gymnacel.cz
Červenková Jana Mgr. Ze, Bi 326929019 cervenkova@gymnacel.cz
Fic Antonín, RNDr. MA, FY 326929016 ficant@gymnacel.cz
Gollová Jana Ing. MA 326929016 gollova@gymnacel.cz
Holubcová Barbara, Mgr. Ch, Bi 326929019 holubcova@gymnacel.cz
Hošková Lenka, Mgr. Fj, VV 326929017 hoskova@gymnacel.cz
Hulová Monika, PhDr. AJ 326929017 hulova@gymnacel.cz
Kepart Aleš, Mgr. Aj, Nj, Šj 326929017    kepart@gymnacel.cz
Kerečaninová Zuzana, Ing., Ph.D. MA, FY 326929016 kerecaninova@gymnacel.cz
Kolínková Růžena, Mgr. ČJ, TV 326929019 kolinkova@gymnacel.cz
Knob Vilibald, PaedDr. Ma, Ze 326929018 knob@gymnacel.cz
Lustigová Martina Mgr. Aj 326929015 lustigova@gymnacel.cz
Macháčková Helena Mgr.                Nj   326929018 machackova@gymnacel.cz
Marek Jan, Ing. INF 326929015 marek@gymnacel.cz
Mlsnová Tereza, Mgr.  HV, Čj 326929017 mlsnova@gymnacel.cz
Pehrová Lenka, Ing., Mgr. MA, INF 326929011 pehrova@gymnacel.cz
Plechlová Tereza, Mgr. Nj 326929018 plechlova@gymnacel.cz
Růžičková Ludmila, Mgr. Čj, ZSV 326929019 ruzickova@gymnacel.cz
Řezníčková Libuše Mgr. LA, FJ 326929013 reznickova@gymnacel.cz
Salačová Jana, Mgr. MA, FY 326929016 salacova@gymnacel.cz
Samochinová Hana, Mgr. Bi, CH 326929019 samochinova@gymnacel.cz
Šedina Jan, Mgr.   Ma, Dě, TV 326929016  sedina@gymnacel.cz
Švejdová Daniela, Mgr. TV, ČJ 326929019 svejdova@gymnacel.cz
Votrubová Miroslava, Mgr. ČJ 326929019 votrubova@gymnacel.cz
Zavřelová Jarmila, Mgr. HV 326929016 zavrelova@gymnacel.cz
Zettelová Marta, Mgr. Aj, Ma 326929016 zettelova@gymnacel.cz

V rámci činnosti výchovného poradce nabízí škola žákům Gymnázia Čelákovice a jejich rodičům poradenskou činnost v tomto rozsahu:

poradenství při řešení prospěchových a výchovných problémů

poradenství při zajištění integrace žáků s SPU

zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Kontakt:

Mgr. Ludmila Růžičková, kabinet č. 315, e-mail:  ruzickova@gymnacel.cz

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14:00 - 17:00  -  po předchozí domluvě (v případě potřeby lze dohodnout jiný termín)

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv