Exkurze septimy A

Hodnocení exkurze septimy A, Dům U Černé Matky Boží Praha – NG, Věda pro život – AV ČR

Termín  - 24. 9. 2009

Účastníci – 20 studentů septimy A + Marie Svobodová/třídní učitelka + vyučující CJL+Dě/

Program :  Muzeum českého kubismu + výstava Věda pro život

Odjezd : 8. 35 hod. ČD Čelákovice
Příjezd : 14. 19 hod.  ČD Čelákovice

Program : 10. 00 hod. – “Cesta ke kubismu” - v prostorách Muzea českého kubismu v domě U Černé Matky Boží v Praze. Celý program  řídila lektorka NG, do práce skupiny se zapojovala i vyučující.

Evokace atmosféry, prostředí, nálad, hodnot aj.  doby před  1. světovou válkou     prostřednictvím řízeného rozhovoru. Žáci  hledali klady a zápory doby kolem roku 1909 /1907/, uvědomili si, z jakých historických a společenských kořenů umění  této doby vyrůstalo.

Prohlídka expozice – africké umění jako inspirační zdroj kubismu – dialog nad   africkou maskou.

Práce s reprodukcí Picassova obrazu Avignonské slečny – znaky nového směru.

Analýza Fillových obrazů Koupající se, Čtenář a Gutfreundovy sochy  Úzkost /vliv expresionismu/.

Kreslení krystalických struktur vyhledávaných v obrazech a sochách. Pozorování vlastních prací i uměleckých děl krasohledem – vyniká tím zvláštní geometrická /krystalická/ struktura.

Byla zařazena též hudební ukázka – Bach – Umění fugy – žáci hledali spojitosti ve struktuře  výtvarného a hudebního díla.

Práce v ateliéru – z transparentního papíru a barevných  ústřižků  tvořili  účastníci své objekty, inspirované výstavou. Následně své výtvory pojmenovali, představili ostatním.

Volná prohlídka expozice – žáci byli upozorněni zejména na projevy kubismu v architektuře a uměleckořemeslné tvorbě – český unikát.

Přesun do budovy AV ČR – Národní třída – volná prohlídka výstavy Věda pro život.

Seznámení s činností různých akademických pracovišť /panely, texty, projekce, literatura/.

Celkové hodnocení - Akce v NG  patří k osvědčeným exkurzím – opakujeme již popáté !

Náplň vhodně koresponduje s učivem probíraným v CJL, Dě, evokuje látku probíranou ve Vv, Hv . Studenti  exkurzi kladně hodnotili , oceňovali možnost uplatnění vlastního názoru, kreativity a celkovou koncepci programu , založeného na interaktivním principu. Po celou dobu vstřícně reagovali na podněty lektorky, byli činorodí, spolupracovali.

AV ČR – výstava menšího rozsahu  připomíná veřejnosti rozsah činnosti  ústavů AV ČR. Je koncipována ve velmi tradičním duchu, pro studenty měla informativní charakter.

Následujícího dne byla akce v hodině CJL společně zhodnocena /mluvní cvičení/.

iŠkola.czSchůzka rodičů budoucích primánů
v úterý 26. června 2018 od 18:00 hodin


Státní maturita 2018
zveřejnění Cermatu


Čelákovická odysea vyjádření k dotaci


Kurz pripravy k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
pro školní rok 2018/2019 pro současné žáky čtvrtých a osmých tříd začíná 21. 5. 2018 v 15.00 hodin


Maškarní ples
7.2.2018, v Kulturním domě Čelákovice, téma "Cesta kolem světa"


Kurzy tance
sezóna 2018/2019


Informace o přijímacím řízení
ve školním roce 2017-2018


Klíč k vědění II
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Klíč k vědění II“


Vánoční setkání
v sobotu 2. prosince 2017, od 14:00 -17:00 hodin


Organizace školního roku
2017/18


Spolupráce ve výuce
Nabízíme možnost spolupráce ve výuce přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.


Dny otevřených dveří
vždy od 9:00 - 16:00


Přijímačky nanečisto
Kontrolní forma přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.


Školní sváča
Navázali jsme spolupráci s firmou www.skolnisvaca.cz z Nehvizd.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Výsledky přijímacího řízení
Přijímání do 1. ročníku 2017/2018


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


KULTURNÍ PROJEKT EDISON
Probíhá ve dnech 27. 2. 2017 – 3. 3. 2017


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Organizace školního roku 2016/2017


Galerie dotyků
jež byla odhalena za přítomností významných osobností dne 28. 4. 2016.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv